Matfiskproduksjon

Lenker til kapitlene:

Lokalitetsvalg
Produksjonssystemer
Miljøkrav
For og foring
Vekst
Kjønnsmodning
Slakting