Til videre lesing

I løpet av kveiteforskningens moderne historie som startet på midten av 80-tallet, er det publisert en rekke vitenskapelige og populærvitenskapelige rapporter og avhandlinger. I løpet av denne perioden har det lykkes å etablere en kommersiell industri, – ikke stor, men i vekst. Mye av det som ble publisert tidlig i denne fasen er preget av kunnskapsutvikling. Ikke alt er helt i tråd med den kunnskap og praksis man har i dag, men har likevel sin åpenbare verdi som dokumentasjon på hvordan en ny art er kommet på listen over akvakulturarter.

Første del av listen under er et lite utvalg av norske publikasjoner. I tillegg finner du også en mye mer omfattende litteraturliste som inneholder det meste av publiserte arbeider om kveite fram til rundt 1997. Hvis du savner relevante arbeider, tar vi svært gjerne imot tips om dette slik at listen kan kompletteres.

Utvalg av norske publikasjoner

 

Bjørvik, T. 1994. Stasjonære lengdestrømsrenner for landbasert kveiteoppdrett. Materiale og form. Hovedoppgave ved Sivilingeniørutdanningen i Narvik, Narvik 117p.

Bristow, G.A. 1990. Dødelighet hos kveitelarver og yngel i startfôringsfasen. Norsk Fiskeoppdrett, 115/90: 40-43.

Grotmol, S. 1997. Kveite - helsesituasjonen. I: Christiansen, R. (Red.): Havbruksrapport 1997. Fisken og Havet, særnummer 3 - 1997: 36-38. ISSN 0802 0620.

Haug, T. 1989. Kveite og sex, biologiske betraktninger omkring kjønnslivet til verdens største flatfisk. Fauna, 42: 21-29.

Holm, J.C. (red.) 1997. ‘Spraka II: Kveite i oppdrett’, Et prosjekt som HI Austevoll havbruksstasjon på forespørsel fra Nordisk Atlantsamarbeid har satt sammen status for kveite i oppdrett. Rapporten er redigert av Jens Christian Holm. 81 s.

Holm, J.C. (red) 1999. Intensiv yngelproduksjon av kveite. Sluttrapport for årene 1997 og 1998. Norges forskningsråd nr 115575/122. 38pp. (In mimeo)

Holm, J.C.; Hennø, J.S.; Mikkelsen, O.; Troland, R.  (1993). Utprøving av kveitemær. Sluttrapport for delprosjekt 1 i NFFR-prosjekt 'Vekst og kjønnsmodning hos kveite og torsk'., 7 s.

Holm, J.C., Karlsen, Ø. & Norberg, B. 1996. Vekst og kjønnsmodning hos kveite og torsk. Sluttrapport til Norges forskningsråd, prosjekt 104835/110 og 107225/100 (1992 – 1994), 27 s.

Johnsen, K. og Jonassen, T. (1999). Vekst og overlevelse for kveite i merd - grunnlag for vurdering av egnet settefiskstørrelse. Akvaplan-niva rapport, APN-632.1395, 12 sider.

Jonassen, T. (2001). Vekstrelasjoner hos kveite i merd under Nord-Norske forhold, - momenter som kan ha betydning for valg av produksjonsstrategi. Akvaplan-niva rapport, APN-630.1729, 13 sider.

Næss, T.; Harboe, T.; Mangor-Jensen, A; Naas, K.E.; Kristiansen, A.; Hennø, J.; Norberg, B. 1995. Vellykket startfôring av kveitelarver fra gytetidsforskjøvet stamfisk. Norsk Fiskeoppdrett, 5: p36.

Norberg, B., Karlsen, Ø. Weltzien, F.-A. & Holm, J.C. 1999. Lysstyrt kjønnsmodning hos kveite. Sluttrapport til Norges forskningsråd, prosjektnr. 110992/110, 10 s.

Pittman, K.; Kjørrefjord, A.G.; Berg, L.; Engelsen, R. (eds) 1995. Kveite - fra forskning til næring. Kystnæringen Forlag og Informasjonskontor.  ISBN 82-7595-011-2, 241pp.

Sparboe, L.O. 1995. Matfiskoppdrett av kveite i lengdestrømsrenner - en flerfaglig belysning. Fiskerikandidatoppgave, NFH, University of Tromsø, Norway, 149pp.

Tuene, S., Holm, J.C., Haugen, T., Fosseidengen, J.E., Mangor-Jensen, R., Bergh, Ø., Karlsen, Ø., Norberg, B. Kalvenes, H. & Rabben, H. 1999. Kveite i merd. Sluttrapport til Norges forskningsråd115690/122, 16 s.

Internasjonal litteraturliste

Adoff, G.R.; Andersson, T.; Engelsen, R.; Kvalsund, R. 1993. Land-based farm for ongrowing of halibut. Pp. 329-331 In: Reinertsen, H.; Dahle, L.A.; Jørgensen, L.; Tvinnereim, K., (eds) Fish Farming Technology, SINTEF, Norway

Afonso, A.L. 1991. Bacterial contamination on Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus (L.),  incubators.  MSc. Dissertation, Institute of Aquaculture, University of Stirling, 84pp.

Aksnes, A.; Mundheim, H. 1997. The impact of raw material freshness and processing temperature for fish meal on growth, feed efficiency and chemical composition of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus). Aquaculture, 149: 87-106.

Andreasen, T.V.; Haug, T.; Ringø, E. 1989. Food, condition, and the lipid and protein contents of young Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) captured in the autumn in north Norway, International Council for the Exploration of the Sea C.M. 1989/F:3 (in mimeo)

Andreasen, T.V.; Gulliksen, B.; Haug, T.; Nilssen, E.M.; Ringø, E. 1993. Protein content and amino acid composition of young Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) captured in the autumn in North Norway. Journal of Marine Sciences, 50: 93-100.

Andriyashev, A.P. 1954. "Fishes of the Northern Seas of the USSR". Trudy Zoologicheskogo Institut Akademiya Nauk SSSR, No. 53. (Translated from Russian by the Israel Program for Scientific Translations, IPST Cat.no. 836.)

Anonymous. 1988. First glimmers of success with halibut. Fish Farmer, 11: 16-18.

Anonymous. 1995. Kveiteoppdrett - så langt, så vel. Havforskningsinstituttet kunnskapsstatus juni 1995: Havforskningsnytt, 7: 2pp.

Au, P.K. 1989.  Early development and incubation of the Atlantic halibut Hippoglossus hippoglossus (L.). MSc Dissertation, Institute of Aquaculture, University of Stirling. 60pp.

Balasundaram, C. 1993. A study of lysozyme levels in marine flatfish and Atlantic salmon.  MSc Dissertation, Institute of Aquaculture, University of Stirling, 75pp.

Basavaraja, N. 1991. Effects of stripping and fertilization methodology on egg quality in Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus (L.).  MSc Dissertation, Institute of Aquaculture, University of Stirling, 69pp.

Berg, L. 1990. Kommersialisering og drift yngelproduksjon kveite. Teknologiske utfordringer ved oppdrett av marin fisk.; 21-23 februar 1990; Svolvær, Norge; 1990. (in mimeo)

Berg, L. 1995. Commercial feasibility of semi-intensive larviculture of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.). Pp. 359 In: Lavens, P.; Jaspers, E.; Roelants, I. (eds) Larvi’95, Fish & Shellfish Larviculture Symposium, Gent, Belgium, Sept. 1995. EAS Special Publication no. 24.

Berg, L. 1997. Commercial fesibility of semi-intensive larviculture of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.). Aquaculture, 155: 333-340.

Berg, L.; Naas, K.E.; Pittman, K. 1987. Deepwater flow through as a temperature stabilizer in rearing of halibut (Hippoglossus hippoglossus) fry. International Council for the Exploration of the Sea C.M. 1987/F:16 (in mimeo)

Berg, L.; Øiestad, V. 1986. Growth and survival studies of halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) from hatching to beyond metamorphosis carried out in mesocosms. International Council for the Exploration of the Sea C.M. 1986/F:16 19pp. (in mimeo)

Berge, G.M. 1990. Fettinnhald i vekstfôr til kveite. Husdyrforskermøtet 1990, Akvakultur nr. 5, 1990: 103-107.

Berge, G.M. 1990. Freeze branding of Atlantic halibut. Aquaculture, 89: 383-386.

Berge, G.M.; Storebakken, T. 1991. Effect of dietary fat level on weight gain, digestibility, and fillet composition of Atlantic halibut. Aquaculture, 99: 331-338.

Berge, G.M.; Krogdahl, Å.; Strømsnes, Ø.; Grønseth, A.; Myhre, P.; Austreng, E. 1991. Digestibility determination in Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus). Fiskeridirektoratets Skrifter Serie Ernæring, 4: 117-125.

Bergh, Ø. 1995. Bacteria associated with early life stages of halibut, Hippoglossus hippoglossus L., inhibit growth of a pathogenic Vibrio sp.. Journal of Fish Diseases, 18: 31-40.

Bergh, Ø. 1995. Bacteria with a pathogen-inhibitory activity associated with early life stages of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.). Pp. 191 In: Pittman, K.; Batty, R.S.; Verreth, J. (eds), Mass rearing of Juvenile Fish. ICES Marine Science Symposia, 201.

Bergh, Ø. 1996. Ecological relations between bacteria and early life stages of fish, with emphasis on the Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus in aquaculture. PhD thesis, University of Bergen, Norway, 36 pp + 6 papers.

Bergh, Ø. 1996. Probiotika i oppdrett av marin fisk - et spennende konsept for profylakse. NBS - nytt, 3: 14-17.

Bergh, Ø.; Hansen, G.H.; Jelmert, A. 1990. Bacterial diseases of eggs and yolk sac larvae of halibut (Hippoglossus hippoglossus L.): Characterization and experimental infection. International Council for the Exploration of the Sea C.M. 1990/F:38, 7pp. (in mimeo)

Bergh, Ø.; Hansen, G.H.; Taxt, R.E. 1992. Experimental infection of eggs and yolk sac larvae of halibut (Hippoglossus hippoglossus L.). Journal of Fish Diseases, 15: 379-391.

Bergh, Ø.; Hansen, G.H.; Jelmert, A.; Skiftesvik, A.B.; Taxt, R.E. 1991. Bacterial diseases of eggs and yolk sac larvae of halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) Pp. 389-391 In: Lavens, P.; Sorgeloos, P.; Jaspers, E.; Ollevier, F. (eds) LARVI ' 91, Fish & Crustacean Larviculture Symposium, Gent, Belgium, Aug. 1991. EAS Special Publication no. 15.

Bergh, Ø.; Hjeltnes, B.; Skiftesvik, A.B. 1997. Experimental infection of yolk sac larvae of turbot, Scopthalmus maximus and halibut Hippoglossus  hippoglossus with Aeromonas salmonicida subsp. salmoncida. Diseases of Aquatic organisms, 29: 13-20.

Bergh, Ø.; Hordvik, I.; Glette, J. 1995. Ontogeny of IgM synthesis and IgM bearing cells in the Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus L. Pp. 501 In: Lavens, P.; Jaspers, E.; Roelants, I. (eds) Larvi’95, Fish & Shellfish Larviculture Symposium, Gent, Belgium, Sept. 1995. EAS Special Publication no. 24.

Bergh, Ø.; Jelmert, A. 1990. Antibacterial treatment procedures of eggs of halibut (Hippoglossus hippoglossus L.): International Council for the Exploration of the Sea C.M. 1990/F:39 6pp. (in mimeo)

Bergh, Ø.; Jelmert, A. 1996. Iodophor disinfection of eggs of Atlantic halibut. Journal of Aquatic Animal Health, 8: 135-145.

Bergh, Ø.; Naas, K.E.; Harboe, T. 1994. Shift in the intestinal microflora of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) larvae during first feeding: Canadian Journal of Fisheries and  Aquatic Sciences, 51: 1899-1903.

Bergh, Ø.; Opstad, I.; Pittman, K.; Skiftesvik, A.B.; Skjoldal, L.; Strand, H.; Vanthuyne, V. 1989. Prelimenary report on the effects of temperature on the development of eggs and larvae of halibut (Hippoglossus hippoglossus) and on the bacterial population in the incubators. International Council for the Exploration of the Sea C.M. 1989/F:19 (in mimeo)

Bergh, Ø.; Skiftesvik, A.B.; Hjeltnes, B.; Rødseth, O.M. 1994. Pathogen host relations between bacteria and marine fish eggs and larvae. 3rd International Marine Biotechnology Conference: Program, Abstracts And List Of Participants. International Advisory Comm. of the Int. Marine Biotechnology Conference 1994, Tromsø Norway Tromsø Norway Tromsø University p. 92

Bergstad, O.A.; Gordon, J.D.M. 1993. First record of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus (L.)) larvae from the Skagerrak. Journal of Marine Sciences, 50: 231-232.

Biering, E. 1997. Immuneresponse of the Atlantic halibut Hippoglossus hippoglossus L. to infectious pancreatic necrosis virus (IPNV). Fish and Shellfish Immunology, 7: 137-149.

Biering, E.; Bergh, Ø. 1996. Experimental infection of Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus L., yolk-sac larvae with infectious pancreatic necrosis virus; detection of virus by immunohistochemistry and in situ hybridization.  Journal of Fish Diseases, 19: 405-413.

Biering, E.; Melby, H.P.; Mortensen, S.H. 1997. Sero- and genotyping of some marine aquatic birnavirus isolates from Norway. Diseases of Aquatic Organisms, 28: 169-174.

Biering, E.; Nilsen, F.; Rødseth, O.M.; Glette, J. 1994. Susceptibility of Atlantic halibut Hippoglossus hippoglossus to infectious pancreatic necrosis virus. Diseases of Aquatic Organisms, 20: 183-190.

Billard, R.; Cosson, J.; Crim, L.W. 1993. Motility of fresh and aged halibut sperm. Aquatic Living Resources. 6: 67-75.

Bjørvik, T. 1994. Stasjonære lendgestrømsrenner for landbasert kveiteoppdrett. Materiale og form. Hovedoppgave ved Sivilingeniørutdanningen i Narvik, Narvik 117p.

Björnsson, B. 1992. The effects of stocking density on the growth rate of young halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) reared in large circular tanks for three years. International Council for the Exploration of the Sea C.M. 1992/F:13 14 pp. (in mimeo)

Björnsson, B. 1993. Optimal temperature of immature halibut (Hippoglossus hippoglossus L.): Effects of size. International Council for the Exploration of the Sea C.M. 1993/F:37 16 pp. (in mimeo)

Björnsson, B. 1994. Effects of stocking density on growth rate of halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) reared in large circular tanks for three years. Aquaculture, 123: 259-270.

Björnsson, B. 1995. The growth pattern and sexual maturation of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) reared in large tanks for 3 years. Aquaculture, 138: 281-290.

Björnsson, B.; Sigurthorsson, G.; Hemre, G.I.; Lie, Ø. 1992. Growth rate and feed conversion factor of young halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) fed six different diets. Fiskeridirektoratets Skriftserier om Ernæring, 5: 25-35

Björnsson, B.; Tryggvadottir, S.V. 1996. Effects of size on optimal temperature for growth and growth efficiency of immature Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.). Aquaculture, 142: 33-42.

Blaxter, J.H.S.; Danielssen, D.; Moksness, E.; Øiestad, V. 1983. Description of the early development of the halibut (Hippoglossus hippoglossus) and attempts to rear the larvae past first feeding. Marine Biology, 73: 99-107.

Bolinches, J.; Egidius, E. 1987. Heterotrophical bacterial communities associated with the rearing of halibut (Hippoglossus hippoglossus) with special reference to Vibrio spp.. Journal of Applied Ichthyology, 3: 165-173.

Bolla, S. 1988. Fatty acid composition of Atlantic halibut larvae fed on enriched Brachionous, Artemia or collected plankton. Pp. 475 In: Blaxter, J.H.S.; Gamble, J.C.; von Westernhagen, H. (eds) The Early Life History of Fish. The Third ICES Symposium, Bergen, 3-5 October 1988. Rapports et Procès-verbaux des Réunions Conceil International pour l’Exploration de la Mer,  191.

Bolla, S.; Holmefjord, I. 1988. Effect of temperature and light on development of Atlantic halibut larvae. Aquaculture, 74: 355-358.

Bolla, S.; Holmefjord, I.; Refstie, T. 1987. Cryogenic preservation of Atlantic halibut sperm. Aquaculture, 65: 371-374.

Borkin, I.V. 1991. Ichthyoplankton of western Spitzbergen coastal waters. Voprosy Ikhtiologii 31, 680-685.

Boucher, J.; Gaulin, H. 1992. Economic performance of the Quebec fishing fleet, 1991. Economic Comment. Analytical  Report from Departement of Fisheries and Oceans, Canada 124: 110 pp

Boxaspen, K.; Harboe, T.; Skjolddal, L.H. 1990. A pilot study of halibut larvae (Hippoglossus hippoglossus L.) reared from startfeeding to metamorphosis on diets of wild zooplankton and Artemia. International Council for the Exploration of the Sea C.M. 1990/F:52 19pp. (in mimeo)

Bremdal, S. 1995. Status i kveiteoppdrett i dag. Pp. 7-12 In: Pittman, K.; Kjørrefjord, A.G.; Berg, L.; Engelsen, R. (eds) Kveite - Fra forskning til næring. Kystnæringen Forlag og Informasjonskontor.  ISBN 82-7595-011-2.

Bremdal, S. 1997. Hvilke marine arter har vi i oppdrett i dag og hvilke arter er det realistisk å satse på i fremtiden? Marine arter i oppdrett - Havbruk i krysningspunktet mellom oppdrett og fiskeri. Konferanse arrangert av Stiftelsen Havbrukskunnskap og Norsildmel, Edvard Grieg Suitell, Bergen, 12.-13. februar 1997.

Bristow, G.A. 1990. Dødelighet hos kveitelarver og yngel i startfôringsfasen. Norsk Fiskeoppdrett, 115/90: 40-43.

Bromage, N.; Bruce, M.; Basavaraja, N.; Rana, K.; Shields, R.; Young, C.; Dye, J.; Smith, P.; Gillespie, M.; Gamble, J. 1994. Egg quality determinants in finfish: The role of overripening with special reference to the timing of stripping in the Atlantic halibut Hippoglossus hippoglossus. Journal of the World Aquaculture Society, 25: 13-21.

Bromage, N.; Shields, R.; Gillespie, M.; Johnstone, R. 1994. UK mariculture: Experiences and prospects. Pp. 30-32 In: Nosho, T.; Freeman, K. (eds) Marine Fish Culture and Enhancement (conference proceedings), USA Washington Sea Grant Program,

Bromage, N.; Shields, R.; Young, C.; Bruce, M.; Basavaraja, N.; Dye, J.; Smith, P.; Gillespie, M.; Gamble, J.; Rana, K. 1991. Egg quality determinants in finfish with special reference to the timing of stripping and methods of fertilization in the Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus). Pp. 201-202 In: Lavens, P.; Sorgeloos, P.; Jaspers, E.; Ollevier, F. (eds) LARVI ' 91, Fish & Crustacean Larviculture Symposium, Gent, Belgium, Aug. 1991. EAS Special Publication no. 15.

Brown, J.A.; Keough, T. 1994. Atlantic halibut [culture] Bulletin of the  Aquaculture Association of  Canada, 94: 9-12.

Brown, N,. 1994. The significance of blastomere symmetry and karyotypic analysis of early life stages of Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus. MSc Dissertation, Institute of Aquaculture, University of Stirling, 78pp.

Brown, N.P.; Bromage, N.R.; Shields, R.J. 1995. The effect of spawning temperature on egg viability in the Atlantic halibut, (Hippoglossus hippoglossus). In: Goetz, F.W.; Thomas, P. (eds) Proceedings of the Fifth International Symposium on the Reproductive Physiology of Fish, The University of Texas, Austin.

Brown N.P.; Bromage N.R.; Penman D.J.; Shields R.J. 1997.  The karyotype of the Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus (Linnaeus). Aquaculture Research, 28: 489-491.

Bruce, M., Bromage, N., Sargent, J., Bell, M.V.; Shields, R.J. 1992. Lipid class and fatty acid profiles of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) during embryonic and yolk sac larval development.  Poster Presentation at Conference on ‘Broodstock Management and Egg and Larval Quality’, University of Stirling.

Bruce, M.P.; Shields, R.J.; Bell, M.V.; Bromage, N.R. 1993.  Lipid class and fatty acid composition of eggs of Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus (L.), in relation to egg quality in captive broodstock.  Aquaculture and Fisheries Management, 24: 417-422.

Bruce, M.P.; Shields, R.J.; Dye, J.E.; Bell, M.V.; Bromage, N. 1993.  An evaluation of Artemia versus rotifer diets on survival and growth of first feeding Atlantic halibut larvae. Poster Presentation at ICES Symposium on Mass Rearing of Juvenile Marine Fish, Bergen, Norway.

Brækkan, O.R. 1959. A comparative study of vitamins in the trunk muscle of fishes. Fiskeridirektoratets Skriftserier. Tekniske Undersøkelser., 3(8): 1-42.

Braaten, B. 1983. Oppdrett av marin fisk: Norsk fiskeoppdrett, 4(4/5): 41-43.

Conceicão, L.; Polat, A.; Rønnestad, I.; Machiels, M.; Verreth, J. 1995. A first attempt to estimate protein turnover using a simulation model for amino acid metabolism in yolk-sac larvae of Claris gariepinus (Burchell) and Hippoglossus hippoglossus (L.) Pp. 80-86 In: Pittman, K.; Batty, R.S.; Verreth, J. (eds) Mass rearing of Juvenile Fish. ICES Marine Science Symposia, 201.

Cordero, F.J.M. 1991. The design of ongrowing systems for the Atlantic halibut , Hippoglossus hippoglossus (L.): behavioural, management and economic aspects. Msc Dissertation, Institute of Aquaculture, University of Stirling, 130pp.

Cox, P. 1924. Larvae of the halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) on the Atlantic coast of Nova Scotia. Contributions in Canadian Biology N. S., 2: 411-412.

Crim, L.W.; Methven, D.A.; Norberg, B. 1989. Seasonal profiles of the sex steroid hormones estradiol and testosterone in Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus ): Implications for broodstock management. Proceedings Of The Annual Meeting 1989, Aquaculture Association Of Canada Symposium. no. 89: p 46.

Cunningham, J.T. 1989. Studies of the reproduction and development of teleostean fishes occuring in the neighborhood of of Plymouth. Journal of the Marine Biological Assossiation of the United Kingdom. 1889-90, 1: 10-54, 6 plates (39 figs).

Cunningham, J.T. 1991. On some Larval Stages of Fishes. Journal of the Marine Biological Assossiation of the United Kingdom. 1891-92, 2(1): 68-74, pl.III-IV.

Daniel, E.S.; Parrish, C.C.; Somerton, D.C.; Brown, J.A. 1993. Lipids in eggs from first time and repeat spawning Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus  (L.). Presentation at Conference on ‘Broodstock Management and Egg and Larval Quality’, University of Stirling.

Danielsen, S.; Hilling, K.; Johansen, J.H. 1994. Landbasert kveiteoppdrett på Rubbestad, Senja. Hovedoppgave ved Sivilingeniørutdanningen i Narvik, Narvik. 38p.

Dapling, T. 1992. Measurement of adenylate nucleotides in the eggs of Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus (L.). MSc Dissertation, Institute of Aquaculture, University of Stirling, 91pp.

Davenport, J. 1993. Ultrasonography: A non invasive tool for the study of structure and mechanical events in marine animals. Journal of the Marine Biological Assossiation of the United Kingdom  73: 461-464.

Davenport, J.; Kjørsvik, E.; Haug, T. 1990. Appetite, gut transit, oxygen uptake and nitrogen excretion in captive Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus L., and lemon sole, Microstomus kitt (Walbaum): Aquaculture, 90: 267-277.

Dawe, EG; Bowering, WR; Joy, JB 1998. Predominance of squid (Gonatus spp.) in the diet of Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) on the deep slope of the northeast Newfoundland continental shelf SO:FISHERIES RESEARCH; VOL 36; ISSUE 2-3; pp. 267-273;

Devold, F. 1938. The North Atlantic halibut and net fishing. Reports from Norwegian Fisheries Investigations 5(6): 5-47.

Devold, F. 1943. Notes on halibut (Hippoglossus vulgaris Fleming). International Council for the Exploration of the Sea  Annual meeting Copenhagen, 1: 35-40.

Devresse, B.; Leger, Ph.; Sorgeloos, P.; Murata, O.; Nasu, T.; Ikeda, S.; Rainuzzo, J.R.; Reitan, K.I.; Kjørsvik, E.; Olsen, Y. 1994. Improvement of flat fish pigmentation through the use of DHA enriched rotifers and Artemia. Aquaculture, 124: 287-288.

Dey, V.K.; Shenoy, A.S. 1986. Freezing and storage characteristics of fish fillets from six varieties of fishes. Seafood Export Journal, 18: 17-20.

Dye, J.E. 1996. Halibut (Hippoglossus hippoglossus) hatchery development project, final report 1990-1995. Seafish report no. SR474, Artoe, Scotland.

Dye, J.E.; Brancker, M. 1987. Halibut rearing at Seafish, Ardtoe. Technical report, No. 321.

Døving, K.B.; Knutsen, J.A. 1993. Chemokinesis in marine fish larvae. Pp. 139-145 In: Walther, B.T.; Fyhn, H.J. (eds) Physiological and Biochemical aspects of Fish Development. University of Bergen, Grafisk Hus, Bergen, Norway, ISBN: 82-992402-0-4.

Edwardes, S. 1991. A preliminary investigation into seasonal variation and short term storage of milt from the Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus. MSc Dissertation, Institute of Aquaculture, University of Stirling, 69pp.

Engelsen, R. 1990. Økonomiske betraktninger - oppdrett av marin fisk: 1. Matfiskoppdrett av torsk. 2. Matfiskoppdrett av kveite. NAFO kurs: Teknologiske utfordringer ved oppdrett av marin fisk.; 21 -23 februar 1990; Svolvær, Norge, 1990 (in mimeo)

Engelsen, R. 1995. Økonomiske synspunkter på matfiskoppdrett av kveite. Pp 179-195 In: Pittman, K.; Kjørrefjord, A.G.; Berg, L.; Engelsen, R. (eds) Kveite - Fra forskning til næring. Kystnæringen Forlag og Informasjonskontor.  ISBN 82-7595-011-2.

Evans, R.P.; Parrish, C.C.; Brown, J.A.; Davis, P.J. 1996. Biochemical composition of eggs from repeat and first-time spawned captive Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus). Aquaculture, 139: 139-149.

Falk Petersen, I.B.; Falk Petersen, S.; Haug, T.; Kjørsvik, E.; Sargent, J. 1989. Lipids in Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus  L.) eggs from planktonic samples in northern Norway. Pp. 440 In: Blaxter, J.H.S.; Gamble, J.C.; von Westernhagen, H. (eds) The Early Life History of Fish. The Third ICES Symposium, Bergen, 3-5 October 1988. Rapports et Procès-verbaux des Réunions Conceil International pour l’Exploration de la Mer,  191.

Falk-Petersen, S.; Falk-Petersen, I.B.; Sargent, J.; Haug, T. 1985. Lipid class and fatty acid composition of eggs from the Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus. International Council for the Exploration of the Sea C.M. 1985/F:8 8pp. (in mimeo)

Falk-Petersen, S.; Sargent, J. R.; Fox, C.; Falk-Petersen, I.-B.; Haug, T.; Kjørsvik, E. 1989. Lipids in Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) eggs from planktonic samples in Northern Norway. Marine Biology, 101: 553-556.

Feustel, C. 1993. The use of the chemical gluteraldehyde as a disinfectant for eggs of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.). MSc Dissertation, Institute of Aquaculture, University of Stirling, 57pp.

Finn, R.N. 1989. The energy and nitrogen metabo­lism of Atlantic halibut eggs Hippoglossus hippoglossus. Masters of Science thesis, University of Stirling, Scotland. 101pp.

Finn, R.N.; Fyhn, H.J.; Evjen, M.S. 1991. Respiration and nitrogen metabolism of Atlan­tic halibut eggs (Hippoglossus hippoglossus). Marine Biology, 108: 11-19.

Finn, R.N.; Rønnestad, I.; Fyhn, H.J. 1995. Respiration, nitrogen and energy metabolism of developing yolk-sac larvae of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus). Comparative Biochemistry and Physiology,  111A: 647-671.

Finn, R.N.; Fyhn, H.J. 1993. Metabolic O:N ratios of developing halibut eggs (Hippoglossus hippoglossus L.) Pp. 338-340 In: Walther, B.T.; Fyhn, H.J. (eds) Physiological and Biochemical aspects of Fish Development. University of Bergen, Grafisk Hus, Bergen, Norway, ISBN: 82-992402-0-4.

Fyhn, H.J. 1989. First feeding of marine fish larvae: Are free amino acids the source of energy? Aquaculture, 80: 111-120.

Galloway, T.; Lein, I.; Akster, H.A.; Kjørsvik, E. 1995. Growth of swimming musculature during the yolk sac stage of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) Pp. 94-97, In: Lavens, P.; Jaspers, E.; Roelants, I. (eds) Larvi’95, Fish & Shellfish Larviculture Symposium, Gent, Belgium, sept. 1995. EAS Special Publication no. 24.

Germain-Henry, M.C.H. 1992. First feeding in halibut (Hippoglossus hippoglossus L.). Do halibut larvae require natural zooplankton at the onset of exogenous feeding? Thesis to Masters of Philosophy. Department of Fisheries and marine Biology, University of Bergen 90pp.

Gillespie, M.J.S.; Johnstone, R.; Shields, R.J.; Dye, J.E.; Smith, P.L. 1992. A progress report on the sea fish industry authority halibut rearing programme: International Council for the Exploration of the Sea C.M. 1992/F:15 4 pp. (in mimeo)

Glass, H.J. 1989.  Biochemical studies of digestive enzymes in marine species.  PhD Thesis, Heriot- Watt University, Edinburgh, 199pp.

Glass, H.J.; MacDonald, N.L.; Moran, R.M.; Stark, J.R. 1989. Digestion of protein in different marine species. Comparative Biochemistry and Physiology,  94B: 607-611.

Glass, H.J.; MacDonald, N.L.; Stark, J.R. 1987. Metabolism in marine flatfish - IV. Carbohydrate and protein digestion in Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus). Comparative Biochemistry and Physiology, 86B(2): 281-289.

Godø, O.R.; Haug, T. 1988. Tagging and recapture of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) in Norwegian waters. Journal du Conseil Internationale pour Exploration de la Mer. 44: 169-179.

Goff, G.P.; Lall, S.P. 1989. An initial examination of the nutrition and growth of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus ) fed whole herring with a vitamin supplement. Proceedings Of The Annual Meeting 1989, Aquaculture Association Of Canada Symposium. no. 89: 56-58.

Goff, G.P.; Methven, D.A.; Brown, J.A. 1989. Low temperature tolerance of Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus , at ambient ocean temperatures in Newfoundland. Proceedings Of The Annual Meeting 1989, Aquaculture Association Of Canada Symposium. no. 89: 53-55.

Grant, W.S.; Teel, D.J.; Kobayashi, T.; Schmitt, C. 1984. Biochemical population genetics of Pacific halibut (Hippoglossus stenolepis) and comparison with Atlantic halibut (H. hippoglossus). Canadian Journal of Fisheries and  Aquatic Sciences, 41: 1083-1088.

Grotmol, S. 1997. Kveite - helsesituasjonen. I: Christiansen, R. (Red.): Havbruksrapport 1997. Fisken og Havet, særnummer 3 - 1997: 36-38. ISSN 0802 0620.

Grotmol, S.; Totland, G.; Kvellestad, R.; Fjell, K.; Olsen, A.B. 1995. Mass mortality of larval and juvenile halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) associated with the presence of virus-like particles in vacuolated lesisons in the central nervous system and retina. Bulletin of the European Association of Fish Pathologists, 15: 176-180.

Grotmol, S.; Totland, G.K.; Thorud, K.; Hjeltnes, B.K. 1997. Vacuolating encephalopathy and retinopathy associated with a nodavirus-like agent: A probable cause of mass mortality of cultured larval and juvenile Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.). Diseases of  Aquatic Organisms, 29: 85-97.

Grung, G.L. 1992. Biokjemiske- og fysiologiske parametre i kveite-egg (Hippoglossus hippoglossus L.) - og deres betydning for eggkvalitet. Cand. Scient. Thesis, Dep. of Fish. Mar. Biol. University of Bergen, Norway, 84 pp.

Gulbrandsen, J. 1990. Kveitelarver og spisesuksess i forhold til byttedyrtetthet. Husdyrforskermøtet 1990, Akvakultur nr. 5. 1990; 108-110.

Gulbrandsen, J. 1991. Functional response of Atlantic halibut larvae related to prey density and distribution: Aquaculture, 94: 89-98.

Gulbrandsen, J. 1993. Prey consumption of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) larvae: selectivity or availability?: Aquaculture, 116: 159-170.

Gulbrandsen, J. 1996 - Effects of spatial-distribution of light on prey ingestion of atlantic halibut larvae. Journal of Fish Biology, 48: 478-483.

Guldbrandsen, J.; Lein, I.; Holmefjord, I. 1996. Effects of light administration and algae on first feeding of Atlantic halibut larvae, Hippoglossus hippoglossus (L.). Aquaculture Research, 27: 101-106.

Hahnenkamp, L.; Senstad, K.; Fyhn, H.J. 1993. Osmotic and ionic regulation of yolksac larvae of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) Pp. 259-262 In: Walther, B.T.; Fyhn, H.J. (eds) Physiological and Biochemical aspects of Fish Development. University of Bergen, Grafisk Hus, Bergen, Norway, ISBN: 82-992402-0-4.

Halfyard, L.C. 1988. An investigation of the effects of water quality during incubation on the subsequent hatching rate of halibut eggs and on larval survival. MSc Dissertation, Institute of Aquaculture, University of Stirling. 92pp.

Hallaråker, H. 1994. Vekst hos juvenil kveite (Hippoglossus hippoglossus L.) relatert til temperatur, lysperiode og fôringsregime. Cand. scient. thesis, Univerity of Bergen, Norway. 55pp.

Hallaråker, H., Folkvord, A.; Stefansson, S.O. 1995. Growth of juvenile halibut (Hippoglossus hippoglossus) related to temperature, day length and feeding regime. Netherlands Journal of Sea Research, 34: 139-147.

Hansen, G.H. 1993. Bacteriology of early life stages of marine fish. Dr. Scient. Thesis, Dep. of Microbiology and Plant Physiology, University of Bergen, Norway. 48 pp and 6 papers.

Hansen, G.H.; Bergh, Ø.; Michaelsen, J.; Knappskog, D. 1992. Flexibacter ovolyticus sp. nov., a pathogen of eggs and larvae of Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus L.. International Journal of Systematic Bacteriology, 42: 451-458.

Hansen, G.H.; Olafsen, J.A. 1989. Bacterial colonization of cod (Gadus morhua L.) and halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) eggs in marine aquaculture. Aquaculture, 119: 157-165.

Harboe, T.; Huse, I. 1995. Diurnal variations in feeding incidence of halibut larvae (Hippoglossus hippoglossus) Pp. 196 In: Pittman, K.; Batty, R.S.; Verreth, J. (eds) Mass rearing of Juvenile Fish. ICES Marine Science Symposia, 201.

Harboe, T.; Huse, I.; Næss, T.; Naas, K.E. 1992. Økt kunnskap om kveiteyngelproduksjon. Norsk Fiskeoppdrett, 17 (2A): 16-18.

Harboe, T.; Huse, I.; Øie, G. 1994. Effects of egg disinfection on yolk sac and first feeding stages of halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) larvae. Aquaculture, 119: 157-165.

Harboe, T.; Næss, T.; Naas, K.E.; Rabben, H.; Skjolddal, L.H. 1990. Age of Atlantic halibut larvae (Hippoglossus hippoglossus L.) at first feeding. International Council for the Exploration of the Sea C.M. 1990/F:53 7pp. (in mimeo)

Harboe, T.; Tuene, S.; Mangor-Jensen, A.; Rabben, H.; Huse, I. 1994. Design and operation of an incubator for yolk-sac larvae of Atlantic halibut. The Progressive Fish-Culturist, 56: 188-193.

Haug, T. 1989. Kveite og sex, biologiske betraktninger omkring kjønnslivet til verdens største flatfisk. Fauna, 42: 21-29.

Haug, T. 1990. Biology of the Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus (L., 1758). Advances in Marine Biology, 26: 1-69. ISBN 0-12-026126-X.

Haug, T. 1990. Life history strategies in fish, with particular emphasis on the Atlantic halibut Hippoglossus hippoglossus. Fauna, 43: 105-117.

Haug, T.; Fevolden, S.E. 1986. Morphology and biochemical genetics of Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus (L.) from various spawning grounds. Journal of Fish Biology, 28: 367-378.

Haug, T.; Gulliksen, B. 1988. Fecundity and oocyte sizes in ovaries of female Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus (L.). Sarsia, 73: 259-261.

Haug, T.; Gulliksen, B. 1988. Variations in liver and body condition during gonad development of Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus (L.). Fiskeridirektoratets Skrifter Serie Havundersøkelser, 18(8): 351-363.

Haug, T.; Holm J.C.; Rønnestad I.; Norberg, B. 1988. Kveitas naturlige biologi. In: Rønnestad, I. (ed.) Oppdrett av Kveite. Havforskningsinstituttet, Rapport Serie Akvakultur 8806. Side 5-8.

Haug, T.; Huse, I.; Kjørsvik, E.; Rabben, H. 1989. Observations on the growth of juvenile Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) in captivity. Aquaculture, 80: 79-86.

Haug, T.; Kjørsvik, E. 1989. Comparative studies of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus  L.) spawning in different areas. Pp 440 In: Blaxter, J.H.S.; Gamble, J.C.; von Westernhagen, H. (eds) The Early Life History of Fish. The Third ICES Symposium, Bergen, 3-5 October 1988. Rapports et Procès-verbaux des Réunions Conceil International pour l’Exploration de la Mer,  191.

Haug, T.; Kjørsvik, E.; Huse, I. 1989. Vekst hos kveite i frihet og fangenskap. Norsk Fiskeoppdrett, 1: 26-28.

Haug, T.; Kjørsvik, E.; Pittman, K. 1989. Observations on a wild Atlantic halibut larva, Hippoglossus hippoglossus (L.). Journal of Fish Biology, 34: 799-801.

Haug, T.; Kjørsvik, E.; Solemdal, P. 1984. Vertical distribution of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) eggs.: Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 41: 798-804.

Haug, T.; Kjørsvik, E.; Solemdal, P. 1986. Influence of some physical and biological factors on the density and vertical distribution of Atlantic halibut Hippoglossus hippoglossus eggs. Marine Ecology Progress Series, 33: 207-216.

Haug, T.; Kjørsvik, E.; Sundet, J.H. 1982. A preliminary note on the ecology of eggs and larvae of the Atlantic halibut Hippoglossus hippoglossus  (L.). International Council for the Exploration of the Sea C.M. 1982/G:7 16 pp. (in mimeo)

Haug, T.; Ringø, E.; Pettersen, G.W. 1988. Total lipids and fatty acid composition of polar and neutral lipids in different tissues of Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus (L.). Sarsia, 73: 163-168.

Haug, T.; Sundby, S. 1987. A preliminary report on the natural occurrence and ecology of Atlantic halibut, postlarvae and young immature stages: International Council for the Exploration of the Sea C.M. 1987/F:38 Ref. G 28pp. (in mimeo)

Haug, T.; Tjemsland, J. 1986. Changes in size  and age distributions and age at sexual maturity in Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus, caught in North Norwegian waters. Fisheries Research, 4: 145-155.

Helland, S.J. og Grisdale-Helland, B. 1997. Kveite - forksningen på kveite ved Akvaforsk. Pp 39 In: Christiansen, R. (ed.) Havbruksrapport 1997. Fisken og Havet, særnummer 3 - 1997. ISSN 0802 0620.

Helvik, J.V. 1988. Klekkeprosessen hos kveite (Hippoglossus hippoglossus L.). Cand Scient thesis, Dept. of Fisheries Biol. University of Bergen, 87pp.

Helvik, J.V. 1991. Biology of hatching: Mechanism and control of hatching in eggs of halibut (Hippoglossus hippoglossus). Dr. Scient. thesis. University of Bergen.

Helvik, J.V.; Pittman, K. 1990. Light affects hatching, development and pigmentation of halibut (Hippoglossus hippoglossus L.). International Council for the Exploration of the Sea C.M. 1990/F:40 19pp. (in mimeo)

Helvik, J.V.; Walther, B.T. 1992. Photo-regulation of the hatching process of halibut (Hippoglossus hippoglossus) eggs. Journal of Experimental Zoology, 263: 204-209.

Helvik, J.V.; Walther, B.T. 1993. Development of hatchability in halibut (Hippoglossus hippoglossus) embryos. International Journal of Developmental Biology, 37: 487-490.

Helvik, J.V.; Walther, B.T. 1993. Environmetal parameters affecting induction of hatching in halibut (Hippoglossus hippoglossus) embryos. Marine Biology 116, 39-45.

Helvik, J.V.; Oppen-Berntsen, D.O.; Walther, B.T. 1991. The hatching mechanism in Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus). International Journal of Developmental Biology,  35: 9-16.

Helvik, J.V.; Oppen-Berntsen, D.O.; Flod, P.R.; Walther, B.T. 1991. Morphogenesis of the hatching gland of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus). Roux’s archives of Developmental Biology. 200, 180-187.

Helvik, J.V.; Karlsen, Ø. 1996. The effect of light- and dark-rearing on the development of the eyes of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) yolk-sac larvae. Marine and Freshwater Behaviour and Physiology, 28: 107-

Hemre, G.-I.; Bjørnsson, B.; Lie, Ø. 1992. Haematological values and chemical composition of halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) fed six different diets. Fiskeridirektoratets Skrifter Serie Ernæring, 5(2): 89-98.

Hjelmeland, K.; Ugelstad, I.; Lein, I. 1994. Synthesis of the digestive enzyme trypsin in halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) larvae and juveniles. 3rd International Marine Biotechnology Conference: Program, Abstracts And List Of Participants. International Advisory Comm. of the Int. Marine Biotechnology Conference 1994, Tromsø Norway Tromsø Norway Tromsø University p. 62

Hjeltnes, B.; Bergh, Ø.; Wergeland, H.; Holm, J.C. 1995. Susceptibility of Atlantic cod Gadus morhua, halibut Hippoglossus hippoglossus and wrasse (Labridae) to Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida and the possibility og transmission of furunculosis from farmed salmon Salmo salar to marine fish. Diseases of Aquatic Organisms, 23: 25-31.

Hjertnes, T.; Guldbrandsen, K.E.; Johnsen, F.; Opstvedt, P. 1991. Effect of dietary protein, carbohydrate, and fat levels in dry feed for juvenile halibut (Hippoglossus hippoglossus L.). Pp 493-496 In: Kaushic S. J.; Luquet P. (eds) Fish nutrition in practise, INRA, France.

Hjertnes, T.; Opstvedt, J. 1990. Effects of dietary protein levels on growth in juvenile halibut (Hippoglossus hippoglossus  L.). The current status of fish nutrition in aquaculture. Pp. 189-193 In: Takeda, M.; Watanabe, T. (eds) The proceedings of the third international symposium on feeding and nutrition in fish. August 28 September 1, 1989, Toba, Japan.

Hole, G.; Pittman, K. 1995. Effects of light and temperature on growth in juvenile halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) Pp. 197 In: Pittman, K.; Batty, R.S.; Verreth, J. (eds) Mass rearing of Juvenile Fish. ICES Marine Science Symposia, 201.

Holm, J.C. 1995. Betraktninger omkring drift og vekst i ulike anleggstyper. I: Kveite - fra forskning til næring. Kystnæringen Forlag og Informasjonskontor. Pp 165-175. ISBN 82-7595-011-2

Holm, J.C. 1996. Har marine arter en framtid i Norge? Pp 156-167 In: Wergeland, H.; Aalvik, B.; Rødseth, O.M. (eds) Frisk fisk. Om liv og død i mærene. Universitetsforlaget,  Bergen.

Holm, J.C.; Hennø, J.S.; Mikkelsen, O.; Troland, R. 1993. Utprøving av kveitemær. Havforskningsinstituttet, Senter for Havbruk, Austevoll Havbruksstasjon. Rapport fra Senter for Havbruk nr. 6.; 1993; 6: 7 pp.

Holm, J.C.; Hennø, J.S.; Troland, R. 1992. Biologisk uttesting av lukket mærprototyp for kveite. Havforskningsinstituttet, Senter for Havbruk, Austevoll Havbruksstasjon: L.nr. 21/92; 1992: 7 pp.

Holm, J.C.; Mangor-Jensen, A.; Hansen, T.J. 1995. Recent improvements of farming techniques of Atlantic salmon (Salmo salar) and Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) in Norway. Pp. 231-239 In: Main, K.L.; Rosenfeld, C. (eds) Culture of high-value marine fishes; Proceedings from meeting August 8-12, 1994, Honolulu, Hawaii. The Oceanic Institute, Honolulu, Hawaii.

Holm, J.C.; Norberg, B.; Karlsen, Ø. 1992. Vekst og kjønnsmodning hos kveite og torsk. Havforskningsinstituttet, Senter for Havbruk, Austevoll Havbruksstasjon; 1992; Nr. 13/1992/HSH/AH: 8 pp.

Holm, J.C. 1994. Kveite kan oppdrettes i lukket merd. Havforskningsnytt Nr. 2 1994. Havforskningsinstituttet, Bergen. ISSN 0804-5496, 2 pp.

Holm, J.C. 1994. Lys øker veksten hos torsk og kveite. Havforskningsnytt Nr. 5 1994. Havforskningsinstituttet, Bergen. ISSN 0804-5496, 2 pp.

Holm, J.C. 1994. Production of juveniles with emphasis on Atlantic halibut Marine Fish Culture And Enhancement. Pp. 24-25 In: Nosho, T.; Freeman, K. (eds) Conference Proceedings. Seattle, Wa Usa Washington Sea Grant Program.

Holm, J.C. 1995. Betraktninger omkring drift og vekst i ulike anleggstyper. Fiskets Gang 1995 (7/8): 74-76.

Holm, J.C.; Hennø, J.S.; Karlsen, Ø.; Skiftesvik, A.B.; Huse, I.J. 1993. Matfiskoppdrett av kveite. Sluttrapport til oppdragsgiver Stolt Sea Farm. 21pp. (in mimeo)

Holm, J.C.; Tuene, S. 1995. Oppvarma vatn gir god vekst hos ung kveite. Havforskningsnytt 1995, 1: 2pp.

Holm, J.C.; Tuene, S.; 1995. Kveite - botntilhøve og helsesituasjon. Havforskningsnytt 1995, 2: 2pp.

Holm, J.C.; Karlsen Ø.; Norberg, B. 1996. Vekst og kjønnsmodnig hos kveite og torsk. Sluttrapport til Norges forskningsråd, 27 pp.

Holm., J.C.; Norberg, B.; Karlsen, Ø. 1993. Vekst og kjønnsmodning hos kveite og torsk. Fremdriftsrapport. Fremdriftsrapport for prosjektet `Vekst og kjønnsmodning hos kveite og torsk'. NFFR-prosjekt 1501 701.416 (1991-1994) (in mimeo)

Holm, J.C. (red) 1999. Intensiv yngelproduksjon av kveite. Sluttrapport for årene 1997 og 1998. Norges forskningsråd nr 115575/122. 38pp. (In mimeo)

Holmefjord, I. 1990. Naturlig gyting eller kunstig befruktning hos kveite. Husdyrforskermøtet 1990, Akvakultur nr. 5: 96-97.

Holmefjord, I. 1990. Stamfisk/matfisk/eggproduksjon kveite. Utfordringer/muligheter sett fra forskersynspunkt. NAFO kurs: Teknologiske utfordringer ved oppdrett av marin fisk.; 21-23 februar 1990; Svolvær, Norge. (in mimeo)

Holmefjord, I. 1991. Timing of stripping relative to spawning rhythms of individual females of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) Pp 203-204 In: Lavens, P.; Sorgeloos, P.; Jaspers, E.; Ollevier, F. (eds) LARVI ' 91, Fish & Crustacean Larviculture Symposium, Gent, Belgium, Aug. 1991. EAS Special Publication no. 15.

Holmefjord, I. 1995. Production of triploid larvae of Atlantic halibut using temperature shocks. Pp 440-442 In: Lavens, P.; Jaspers, E.; Roelants, I. (eds) Larvi’95, Fish & Shellfish Larviculture Symposium, Gent, Belgium, Sept. 1995. EAS Special Publication no. 24.

Holmefjord, I. 1996. Intensive production of Atlantic halibut juveniles. PhD. thesis, Univerity of Bergen, Norway. 27pp. + 7 papers.

Holmefjord, I.; Bolla, S. 1988. Effect of mechanical stress on Atlantic halibut eggs at different times after fertilization. Aquaculture, 68: 369-371.

Holmefjord, I.; Bolla, S.; Reitan, K.I. 1989. Start feeding of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus  L.) on enriched rotifers and Artemia  compared with collected plankton. Pp. 479 In: Blaxter, J.H.S.; Gamble, J.C.; von Westernhagen, H. (eds) The Early Life History of Fish. The Third ICES Symposium, Bergen, 3-5 October 1988. Rapports et Procès-verbaux des Réunions Conceil International pour l’Exploration de la Mer,  191.

Holmefjord, I.; Gulbrandsen, J.; Lein, I.; Refstie, T.; Leger, P.; Harboe, T.; Huse, I.; Sorgeloos, P.; Bolla, S. 1993. An intensive approach to Atlantic halibut fry production. Journal of the World Aquaculture Society, 24: 275-284 .

Holmefjord, I.; Lein, I. 1990. Natural spawning of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) in captivity. International Council for the Exploration of the Sea C.M. 1993/F:74 (in mimeo)

Holmefjord, I.; Lein, I.; Gulbrandsen, J. 1992. Startfôring av kveite med dyrka fôr. Norsk Fiskeoppdrett 1992, 17 (2A): 14-15.

Howell, B.R.; Baynes, S.M.; Thompson, D. 1995. Progress towards the identification of the sex determining mechanism of the sole, Solea solea (L.), by the induction of diploid gynogenesis. Aquaculture  Research,  26: 135-140.

Huse, I. 1988. Culture of halibut. Aquaculture International Congress And Exposition, Vancouver Trade And Convention Centre, Vancouver, British Columbia, Canada, September 6-9, 1988. p. 32

Huse, I.; Naas, K.E.; Opstad, I. 1992. Production of halibut juveniles. Fish Farmer, July/August 1992

Huse, I.; Skiftesvik, A.B. 1990. A PC-aided video based system for behaviour observations of fish larvae and small aquatic invertebrates. Aquacultural Engineering, 9: 131-142.

Hyllner, S.J.; Norberg, B.; Haux, C. 1994. Isolation, partial characterization, induction and the ocurrence in plasma of the major vitelline envelope proteins in the Atlantic halibut, (Hippoglossus hippoglossus) during sexual maturation. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 51: 1700-1707.

Høvik Hansen, G.; Bergh, Ø.; Michaelsen, J.; Knapskog, D. 1992. Flexibacter ovolyticus sp. nov., a patogen of eggs and larvae of atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus L.: International Journal of Systematic Bacteriology, 42 (3): 451-458.

Imsland, A.K., Jonassen, T.M., Kadowaki, S., Berntssen M. og Stefansson, S.O. Intraspecific differences in physiological efficiency of juvenile Atlantic halibut Hippoglossus hippoglossus L. Journal of World Aquaculture Society, 31: 285-296.

Imsland, Albert.K., Jonassen, Thor.M., Langston, Anne, Hoare, Rowena, Wergeland, Heidrun, FizGerald, Richard, Mulcahy, Márie og Stefansson, Sigurd.O. The interaction of growth and disease resistance of juvenile Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) from different populations. Aquaculture, accepted.

Iraqi, F.; Gong, Z.; Hew, C.L.; Crim, L. 1993. Isolation and characterization of somatolactin genes from two cold water marine teleosts, lumpfish (Cyclopterus lumpus ) and halibut (Hippoglossus hippoglossus ). Moleculaer Marine Biology and Biotechnology, 2: 96-103.

Jakupsstovu, S.H.I.; Haug, T. 1988. Growth, sexual maturation, and spawning season of Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus , in Faroese waters. Fisheries Research. 6: 210-215.

Jelmert, A. 1995. Feilutvikling hos kveitelarver: Havforskningsnytt 1995, 19: 2pp.

Jelmert, A.; Bergh, Ø. 1995. Bruk av sinkanoder kan skape problem i klekkerier for marine arter: Havforskningsnytt 1995, 16: 2pp.

Jelmert, A.; Mangor-Jensen, A. 1987. Antibiotic treatment and dose-responses of bacterial activity associated with flatfish eggs: International Council for the Exploration of the Sea C.M. 1987/F:19 (in mimeo)

Jelmert, A.; Naas, K. . 1990. Induced deformities on larvae of the Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.). A new experimental approach.: International Council for the Exploration of the Sea C.M. 1990/F:45 12pp. (in mimeo)

Jelmert, A.; Rabben, H. 1987. Upwelling incubators for eggs of the atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.): International Council for the Exploration of the SeaC.M. 1987/F:20 8pp. (in mimeo)

Jelmert, A.; Rødseth, O.M.; van der Meeren, T. 1995. Nephrocalcinosis associated with mass mortality in cultured Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus L., larvae. Journal of Fish Diseases, 18: 365-369.

Jelmert. A. 1995. Effects of temperature on eggs and larvae of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) Pp. 198 In: Pittman, K.; Batty, R.S.; Verreth, J. (eds) Mass rearing of Juvenile Fish. ICES Marine Science Symposia, 201.

Jespersen, P. 1917. Contributions to the life-history of the North Atlantic halibut (Hippoglossus vulgaris, Flem). Meddelelser fra Kommisionen for Havundersøkelser, serie fiskeri, 5: 1-35.

Jespersen, P. 1926. On the halibut in Icelandic waters. ICES, Rapports et Proces Verbaux 39: 101-113.

Jespersen, P. 1936. Investigations on the stocks of halibut in the North Atlantic. ICES, Rapports et Proces Verbaux 99: 1-27.

Johnsen, K. og Jonassen, T. (1999). Vekst og overlevelse for kveite i merd - grunnlag for vurdering av egnet settefiskstørrelse. Akvaplan-niva rapport, APN-632.1395, 12 sider.

Johnsson, L. L.; Norberg B.; Willis, M. L.; Zebroski, H.; Swanson, P. (1997) Isolation, characterization, and radioimmunoassay of Atlantic halibut somatolactin and plasma levels during stress and reproduction in fish. General and Comparative Endocrinology. 105(2): 194 -209.

Jonassen, T.M., 2000. Environmental and genetic regulation of growth in Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.). Dr. scient. thesis, Department of Fisheries and Marine Biology, University of Bergen.

Jonassen, T.M., Imsland, A.K. and Stefansson, S.O., 1999. Age at first maturity and sex dependent growth of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) grown on four different light regimes. 6th international symposium on the reproductive physiology of fish, Bergen 4-9 July 1999, pp 133.

Jonassen, T.M., Imsland, A.K., Kadowaki, S. and Stefansson, S.O., 2000. Interaction of temperature and photoperiod on growth of Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus L. Aquaculture Research, 31(2): 219-227.

Jonassen, T.M., Imsland, A.K. and Stefansson, S.O., 1999. The interaction of temperature and growth of juvenile halibut. Journal of Fish Biology, 54(4): 556-572.

Jonassen, T.M., Imsland, A.K., FitzGerald, R., Bonga S.W., van Ham, E., Nævdal, G., Stefánsson M.Ö. and Stefansson, S.O., 2000. Geographic variation in growth and food conversion efficiency of juvenile Atlantic halibut related to latitude. Journal of Fish Biology, 56(2): 279-294.

 

Jonassen, T. (2001). Vekstrelasjoner hos kveite i merd under Nord-Norske forhold, - momenter som kan ha betydning for valg av produksjonsstrategi. Akvaplan-niva rapport, APN-630.1729, 13 sider.

Jønsen, J. S. 1954. On the life history of halibut in Faroe waters: Meddelelser  fra Danmarks fiskeri og Havundersøgelser . Ny Serie 1( 5).

Jørgensen, L.; Grasdalen, H. 1989. Phosphate metabolites in larvae of halibut (Hippoglossus hippoglossus) studied by in vivo NMR. ICES working group on mass rearing of juvenile marine fish, W.G. meeting; 16-19 June, 1989; Palavas-les-Flots. (in mimeo)

Karlsen, Ø. 1995. Kjønnsbestemmelse av kveite: Havforskningsnytt 1995, 4: 2pp.

Karlsen, Ø. 1995. Evaluering av larvekvalitet. Sluttrapport til Norges forskningsråd for stipendiatet 106 304/120 (tidligere NTNF-prosjekt nr IND 29012): ‘Evaluering av larvekvalitet’ (1992-1994), og for påfølgende skrivestipend 107 224/110 (1995), 22 s. (in mimeo)

Karlsen, Ø.; Mangor-Jensen; Naas, K.E. 1995. A method for determination of halibut larval fitness. Pp. 198. In: Pittman, K.; Batty, R.S.; Verreth, J. (eds) Mass rearing of Juvenile Fish. ICES Marine Science Symposia, 201.

King, M.J.; Kao, M.H.; Brown, J.A.; Fletcher, G.L. 1989. Lethal freezing temperatures of fish: Limitations to seapen culture in Atlantic Canada. Proceedings Of The Annual Meeting 1989, Aquaculture Association Of Canada Symposium. no. 89: 47-49.

Kjørsvik, E. 1990. The effects of different incubation conditions on the eggs of halibut, Hippoglossus hippoglossus (L.). Journal of Fish Biology, 37: 655-657.

Kjørsvik, E.,; Haug, T.; Tjemsland, J. 1987. Spawning season of the Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) in northern Norway. ICES journal of Marine Science, 43: 285-293.

Kjørsvik, E.; Haug, T. 1985. A preliminary report on the spawning season of the Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus, in Malangen, north Norway. International Council for the Exploration of the Sea C.M. 1993/F:6 (in mimeo)

Kjørsvik, E.; Reiersen, A.L. 1992. Histomorphology of the early yolk-sac larvae of the Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) - an indication of the timing of functionality. Journal of Fish Biology, 41: 1-19.

Kohler, A.C. 1967. Size at maturity, spawning season and food of Atlantic halibut. Journal of the Fisheries Research Board of Canada, 24(1): 53-66.

Kristjannson, B.A. 1995. Egg incubation of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.): Bacterial loading and the use of peracetic acid as an egg surface disinfectant.  MSc Dissertation, Institute of Aquaculture, University of Stirling, 63pp.

Kvalsund, R. 1992. Matfiskoppdrett an kveite. Norsk Fiskeoppdrett 1992, 17 (2A): 28-29.

Kvalsund, R. 1995. Vekst, tetthet og kjønnsmodning av oppdrettskveite. Pp 53-60 In: Pittman, K.; Kjørrefjord, A.G.; Berg, L.; Engelsen, R. (eds) Kveite - Fra forskning til næring. Kystnæringen Forlag og Informasjonskontor.  ISBN 82-7595-011-2.

Kvenseth, A.M. 1993. Øyeutvikling hos kveite (Hippoglossus hippoglossus) - differensiering og utvikling av retina fra tidlige plommesekkstadier til fullført metamorfose. MSc. thesis; University of Bergen, 141 pp.

Kvenseth, A.M.; Pittman, K.; Helvik, J.V. 1995. Morphological development of the halibut eye from hatching through metamorphosis. Pp. 199. In: Pittman, K.; Batty, R.S.; Verreth, J. (eds) Mass rearing of Juvenile Fish. ICES Marine Science Symposia, 201.

Kvenseth, A. M.; Pittman, K.; Helvik, J. V. 1996. Eye development in Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus): differentiation and development of the retina from early yolk stages through metamorphosis. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 53: 2524-2532.

Lein, I. 1990. Startforing av kveitelarver. Husdyrforskermøtet 1990, Akvakultur nr. 5. 1990, 98-102.

Lein, I. 1991. Viability of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) eggs exposed to seawater before fertilization. Pp. 205-206 In: Lavens, P.; Sorgeloos, P.; Jaspers, E.; Ollevier, F. (eds) LARVI ' 91, Fish & Crustacean Larviculture Symposium, Gent, Belgium, Aug. 1991. EAS Special Publication no. 15.

Lein, I. 1996. Environmental aspect of the yolksac stage and early feeding of Atlantic halibut larvae. PhD thesis, University of Bergen, Norway. 32pp + 5 papers.

Lein, I.; Holmefjord, I. 1992. Age at first feeding of Atlantic halibut larvae.: Aquaculture, 105: 157-164.

Lein, I.; Holmefjord, I.; Nordvik, M. 1992. Tilgang på god rogn - begrensning i kveiteoppdrett: Norsk Fiskeoppdrett, 17 (2A): 12-13.

Lein, I.; Tveite, S. 1995. Effects of different salinities on Atlantic halibut yolk-sac larvae. Pp. 200 In: Pittman, K.; Batty, R.S.; Verreth, J. (eds) Mass rearing of Juvenile Fish. ICES Marine Science Symposia, 201.

Lein, M.; Holmefjord, I. 1990. Larval age at first feed intake in Atlantc halibut (Hippoglossus hippoglossus): International Council for the Exploration of the Sea C.M. 1990/F:73 (in mimeo)

Lein I.; Holmefjord, I.; Rye, M. 1997. Effects of temperature on yolk sac larvae of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus, L.). Aquaculture, 157: 123-135.

Lein I.; Tveite S.; Gjerde B.; Holmefjord, I. 1997. Effects of salinity on yolk sac larvae of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus, L.). Aquaculture, 156: 291-303.

Lile, N.K.; Halvorsen, O.; Hemmingsen, W. 1994. Zoogeographical classification of the macroparasite faunas of four flatfish species from the northeastern Atlantic. Polar Biology. 14: 137-141.

Lønning, S.; Kjørsvik, E.; Falk Petersen, I.B. 1988. A comparative study of pelagic and demersal eggs from common marine fishes in northern Norway. Sarsia, 73: 49-60.

Lønning, S.; Kjørsvik, E.; Haug, T.; Gulliksen, B. 1982. The early development of the halibut, Hippoglossus hippoglossus (L.), compared with other marine teleosts. Sarsia, 67: 85-91.

Malmstrøm, T. 1989. Histological examination of the abdominal cavity of larval halibut (Hippoglossus hippoglossus  L.) with special reference to the morphology of the liver and the gut. Pp 481 In: Blaxter, J.H.S.; Gamble, J.C.; von Westernhagen, H. (eds) The Early Life History of Fish. The Third ICES Symposium, Bergen, 3-5 October 1988. Rapports et Procès-verbaux des Réunions Conceil International pour l’Exploration de la Mer,  191.

Malmstrøm, T. 1990. Utviklingsforstyrrelser hos kveitelarver. Husdyrforskermøtet 1990, Akvakultur nr.5: 122-123.

Malmstrøm, T.; Salte, R.; Gjøen, H. M.; Linseth, A. 1993. A practical evaluation of metomidate and MS-222 as anaesthetics for Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.). Aquaculture, 113: 331-338.

Mangor-Jensen, A.; Harboe, T.; Tuene, S.; Boxaspen, K.; Skjolddal, L. 1990. Intensive production of halibut fry. Pp 153-159 In: Saunders, R.L (ed.) Proceedings of Canada-Norway finfish aquaculture workshop, 11-14. Sept 1989. Canadian Technical Report of Fisheries and Aquatic Sciences, 1761.

Mangor-Jensen, A.; Huse, I. 1991. On the changes in buoyancy of halibut, Hippoglossus hippoglossus (L.), larvae caused by hatching - a theoretical view. Journal of Fish Biology, 39: 133-135.

Mangor-Jensen, A.; Jelmert, A. 1986. The effect of ambient salinity on the buoyancy of eggs from the atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus: International Council for the Exploration of the Sea C.M. 1986/F:52: 7pp. (in mimeo)

Mangor-Jensen, A.; Jelmert, A.; Naas, K.E.; Harboe, T.; Skiftesvik, A.B. 1987. A biotest system for optimalization of environmental parameters for production of halibut fry: International Council for the Exploration of the Sea C.M. 1987/F:21 (in mimeo)

Mangor-Jensen, A.; Naas, K.E. 1993. Phototaxis of halibut larvae (Hippoglossus hippoglossus L.) Pp. 132-138 In: Walther, B.T.; Fyhn, H.J. (eds) Physiological and Biochemical aspects of Fish Development. University of Bergen, Grafisk Hus, Bergen, Norway, ISBN: 82-992402-0-4.

Mangor-Jensen, A.; Naas, K.E.; Harboe, T.; Holm, J.C. 1990. Beware of benthic algae in green water larviculture World Aquaculture. 21: p. 95

Mangor-Jensen, A.; Waiwood, K.G. 1995. The effect of light exposure on buoyancy of halibut eggs: Journal of Fish Biology. 47: 18-25.

Mannan, A.; Fraser, D.I.; Dyer, J. 1961. Proximate composition of Canadian Atlantic fish  I. Variation in the composition of different sections of the flesh of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus). Journal of the Fisheries Research Board of Canada, 18: 483-493.

Martinez Cordero, F.J.; Beveridge, M.C.M.; Muir, J.F.; Mitchell, D.; Gillespie, M.A. 1994. Note on the behaviour of adult Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus (L.), in cages. Aquaculture and Fisheries Management, 25: 475-481

McCracken, F.D. 1958. On the biology and fishery of Canadian Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus L.. Journal of the Fisheries Research Board of Canada, 15: 1269-1311.

McCracken, F.D. 1960. (St.Andrew's, Canada). Halibut Bibliography. ICNAF 1960: 77-80.

McEvoy, LA; Naess, T; Bell, JG; Lie, Oe 1998. Lipid and fatty acid composition of normal and malpigmented Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) fed enriched Artemia: a comparison with fry fed wild copepods SO:AQUACULTURE -AMSTERDAM-; VOL 163; ISSUE 3-4; pp. 235-248;

McIntosh, W.C. 1892. Contributions to the life-stories and development of food and other fisheries. 4. On the eggs of halibut. Reports of the Fisheries Research board of Scotland, 10: 285-287.

McIntosh, W.C. 1893. Further remarks on the eggs of the halibut. Reports of the Fisheries Research board of Scotland. 11: 244.

McIntyre, A.D. 1953. The food of halibut from North Atlantic fishing grounds. Marine Research, Scotland, 1952(3): 1-20.

Meling, M. 1993. Vektavhengig metabolsk rate hos larver av marin fisk, Atlantisk kveite (Hippoglossus hippoglossus) og torsk (Gadus morhua). Cand. scient. thesis, Department of Zoology, University of Bergen, Norway.

Methven, D.A.; Crim, L.A.; Norberg, B.; Brown, J.A.; Goff, G.P.; Huse, I. 1992. Seasonal reproduction and plasma levels of sex steroids and vitellogenin in Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus). Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences,  49: 754-759.

Ming P. 1989. Early development and incubation of the Atlantic halibut, (Hippoglossus hippoglossus, L.). MSc. thesis, University of Stirling.

Morawa, F.W.F. 1957. Die Verteilung des Fettes bei einigen Platt-fischen (Flunder, Kliesche und Heilbutt). Zeitschrift für die Fischerei, 5: 269-273.

Mork, J.; Haug, T. 1983. Genetic variation in halibut Hippoglossus hippoglossus  (L.) from Norwegian waters. Hereditas, 98: 167-174.

Morrison, C.M.; MacDonald, C.A. 1994. Preliminary description of the trophozoites and spores and discussion of taxonomy of myxosporean parasites in the gallbladder of the Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus International Council for the Exploration of the Sea C.M. 1994/F:8 8 pp. (in mimeo)

Morrison, C.M.; MacDonald, C.A. 1995. Normal and abnormal jaw development of the yolk sac larva of Atlantic halibut Hippoglossus hippoglossus. Diseases of Aquatic organisms. 22: 173-184

Murray, H.M.; Wright, G.M.; Goff, G.P. 1993. Ciliated epithelium in the gut of larval Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus. Journal of  Fish Biology 42: 314-316.

Murray, H.M.; Wright, G.M.; Goff, G.P. 1994. A comparative histological and histochemical study of the stomach from three species of pleuronectid, the Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus, the yellowtail flounder, Pleuronectes ferruginea, and the winter flounder, Pleuronectes americanus. Pathologists

Canadian Journal of Zoology. 72: 1199-1210.

Neilson, J.D.; Kearney, J.F.; Perley, P.; Sampson, H. 1993. Reproductive biology of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) in Canadian waters. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 50: 551-563.

Neilson, J.D.; Bowering, W.R. 1989. Minimum size regulations and the implications for yield and value in the Canadian Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus ) fishery. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 46: 1899-1903.

Neilson, J.D.; Waiwood, K.G.; Smith, S.J. 1989. Survival of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus ) caught by longline and otter trawl gear. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 46: 887-897.

Nickerson, J.T.R. 1978. The Atlantic halibut and its utilization. Marine Fisheries Review, 40: 21-25.

Nilsen, F. 1995. Description of Trichodina hippoglossis n. sp. from farmed Atlantic halibut larvae Hippoglossus hippoglossus. Diseases of Aquatic organisms,  21: 209-214.

Nilsen, F.; Ness, A.; Nylund, A. 1995. Observation on an intranuclear microsporidian in lymphoblasts from farmed Atlantic halibut larvae (Hippoglossus hippoglossus L.) Journal of Eukaryotic Microbiology.  42: 131-135.

Nilsen, T.O. 1990. Betydningen av miljøforhold ved oppdrett av kveiteyngel (Hippoglossus hippoglossus L.). Universitetet i Bergen, Cand. Scient. thesis 92pp.

Norberg, B. 1992. Reproduksjonsbiologi hos kveite: Norsk Fiskeoppdrett, 17 (2A): 8-10.

Norberg, B. 1993. Kontroll av reproduksjon og eggkvalitet i marin fisk, spesielt kveite. Senter for Havbruk, Austevoll Havbruksstasjon: Rapport fra Senter for Havbruk nr 1: 15 pp

Norberg, B. 1995. Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) vitellogenin: induction, isolation and partial characterization. Fish Physiology and Biochemistry, 14 (1): 1-13.

Norberg, B. 1997. Kveite - matfiskproduksjon. I: Christiansen, R. (Red.): Havbruksrapport 1997. Fisken og Havet, særnummer 3 - 1997. s 35-36. ISSN 0802 0620.

Norberg, B. 1997. Kveite - stamfisk. Pp 34 In: Christiansen, R. (ed.) Havbruksrapport 1997. Fisken og Havet, særnummer 3 - 1997. ISSN 0802 0620.

Norberg, B.; Holm J.C. 1995. Sesonguavhengig produksjon av egg og larver. Stiftelsen Havbrukskunskap, Kveite - fra forskning  til næring: 15 -20.

Norberg, B.; Kjesbu, O.S. 1991. Reproductive physiology in coldwater marine fish: Applications in aquaculture. In: Scott, A.P.; Sumpter, J.P.; Kime, D.E.; Rolfe, M.S. (eds) Reproductive physiology of fish. Proceedings from the 4th international symposium on reproductive physiology of fish, Norwich, UK, July 1991.

Norberg, B.; Valkner, V.; Huse, J.; Karlsen, I.; Grung, G.L. 1991. Ovulatory rhythms and egg viability in the Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus). Aquaculture, 97: 365-371.

Nortvedt, R.; Torrissen, O.; Tuene, S. (in press). Application of near infrared transmittance spectroscopy in the determination of fat, protein and dry matter in Atlantic halibut fillet. In: A multivariate approach to the study of growth, feed utilization, body composition and sensory assessment of cultured halibut (Hippoglossus hippoglossus, L., 1758) Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems (in press).

Nortvedt, R.; Tuene, S. 1995. Multivariate evaluation of feed for Atlantic halibut: Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 29: 271-282.

Nortvedt, R.; Tuene, S.; 1997. Body composition and sensory assessment of three weight groups of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) fed three pellet sizes and three dietary fat levels. Aquaculture, 161: 295-313.

Næss, T. 1990. Startfôring av kveite må foregå i “grønt” vann. Norsk Fiskeoppdrett, 15: 46-47.

Næss, T.H.; Bergh, Ø.; Harboe, T.; Naas, K.E.; Rabben, H.; Skjolddal, L.H. 1990. Green water in larviculture - An experiment with natural phytoplankton in tanks for first feeding of halibut larvae (Hippoglossus hippoglossus L.).: International Council for the Exploration of the Sea C.M. 1990/F:61 22pp. (in mimeo)

Næss, T.; Germain-Henry, M.; Naas, K.E. 1993. Artemia or wild zooplankton as first feed for halibut (Hippoglossus hippoglossus) larvae - implications on abnormal pigmentation. Pp. 201 In: Pittman, K.; Batty, R.S.; Verreth, J. (eds) Mass rearing of Juvenile Fish. ICES Marine Science Symposia, 201.

Næss, T.; Germain-Henry, M.; Naas, K.E. 1995. First feeding of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) using different combinations of Artemia or wild zooplankton: Aquaculture, 130: 235-250.

Næss, T.; Harboe, T.; Mangor-Jensen, A; Naas, K.E.; Kristiansen, A.; Hennø, J.; Norberg, B. 1995. Vellykket startfôring av kveitelarver fra gytetidsforskjøvet stamfisk. Norsk Fiskeoppdrett, 5: p36.

Næss, T.; Harboe, T.; Mangor-Jensen, A.; Naas, K.E.; Norberg B. 1996. Successful first feeding of Atlantic halibut larvae from photoperiod-manipulated broodstock. The Progressive Fish-Culturist, 58: 212-214.

Naas, K.E. 1990. Kveite i mesokosmos. Raskeste realiserbare metode. NAFO kurs: Teknologiske utfordringer ved oppdrett av marin fisk.; 21.-23. Februar 1990; Svolvær, Norge. (in mimeo)

Naas, K.E.; Berg, L.; Klungsøyr, J.; Pittman, K. 1987. Natural and cultivated zooplankton as food for halibut (Hippoglossus hippoglossus) larvae: International Council for the Exploration of the Sea C.M. 1987/F:17 22pp. (in mimeo)

Naas, K.E.; Harboe, T.; Attramadal, Y.; Mangor-Jensen, A.; Huse, I. 1995. Effect of ultraviolet light on distribution and feeding of halibut larvae (Hippoglossus hippoglossus L.). Pp. 377-380 In: Lavens, P.; Jaspers, E.; Roelants, I. (eds) Larvi’95, Fish & Shellfish Larviculture Symposium, Gent, Belgium, sept. 1995. EAS Special Publication no. 24.

Naas, K.E.; Mangor-Jensen, A. 1990. Initial feeding rates of Atlantic halibut larvae (Hippoglossus hippoglossus L.) at different prey densities. International Council for the Exploration of the Sea C.M. 1990/F:44: 8pp. (in mimeo)

Naas, K.E.; Mangor-Jensen, A. 1990. Positive phototaxis during late yolksac-stage of Atlantic halibut larvae Hippoglossus hippoglossus (L.). Sarsia, 75: 243-246.

Naas, K.E.; Næss, T. 1993. Alger i vannet forbedrer startfôringen hos marin fisk. Havforskningsnytt, no. 18/1993

Naas, K.E.; Næss, T.; Harboe, T. 1992. Enhanced first feeding of halibut larvae (Hippoglossus hippoglossus L.) in green water. Aquaculture, 105: 143-156.

Naas, K.E. 1990. Extensive startfeeding of marine fry. Proceedings Of Canada Norway Finfish Aquaculture Workshop, September 11 14, 1989. no. 1761: 137-141

Olsen, Y. 1990. Status report for FINA/NTNF Project: Intensive production of halibut fry - 1989. 72pp.

Olsen, Y. 1990. The culture of halibut juveniles: research and development. European Aquaculture Society Quarterly newsletter, 55: 8-10 (Feature article).

Olsen, Y. 1993. Commercial flatfish farming in Europe: Halibut and turbot. From discovery to commercialization. Pp. 292 In: Carrillo, M.; Dahle, L.; Morales, J.; Sorgeloos, P.; Svennevig, N.; Wyban, J. (eds) Oostende Belgium, EAS Special Publication no. 19.

Olsen, Y. 1995. Cost estimates of hatchery production of marine fish in Norway. p. 358, In: Lavens, P.; Jaspers, E.; Roelants, I. (eds) Larvi’95, Fish & Shellfish Larviculture Symposium, Gent, Belgium, Sept. 1995. EAS Special Publication no. 24.

Opstad, I. 1995. At what size and how should Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) be weaned to dry diets? Pp. 301-304, In: Lavens, P.; Jaspers, E.; Roelants, I. (eds) Larvi’95, Fish & Shellfish Larviculture Symposium, Gent, Belgium, Sept. 1995. EAS Special Publication no. 24.

Opstad, I. 1997. Kveite - yngelproduksjon. Pp. 34-35 In: Christiansen, R. (ed.) Havbruksrapport 1997. Fisken og Havet, særnummer 3 - 1997. ISSN 0802 0620.

Opstad, I.; Bergh, Ø. 1990. Effects of continous flow rate on development and mortality of halibut yolk sac larvae.: International Council for the Exploration of the Sea C.M. 1990/F:41 11pp. (in mimeo)

Opstad, I.; Bergh, Ø. 1993. Culture parameters, growth and mortality of halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) yolk sac larvae in upwelling incubators. Aquaculture, 109: 1-11.

Opstad, I.; Raae, A.J. 1986. Physical stress on halibut larvae: International Council for the Exploration of the Sea C.M. 1986/F:18 19pp. (in mimeo)

Opstad, I.; Skiftesvik, A.B.; Bergh, Ø. 1995. Effects of light on large-scale rearing of halibut yolk-sac larvae (Hippoglossus hippoglossus L.) Pp. 202 In: Pittman, K.; Batty, R.S.; Verreth, J. (eds) Mass rearing of Juvenile Fish. ICES Marine Science Symposia, 201.

Ottesen, O.H.; Bolla, S. 1998. Combined effects of temperature and salinity on development and survival of Atlantic halibut larvae. Aquaculture International, 6: 103-120.

Parrish, C.C.; Brown. J.A.; Daniel, E.S.; Somerton, D.C. 1993. Lipid composition of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) eggs over the spawning season. Proceedings 10th annual Meeting; August 24-27, 1993, Charlottetown, PEI, Canada.

Parrish, C. C.; Yang, Z.; Wells, J. S.; Castell, J. D.; Brown, J. A. 1995. Egg fatty acid compopsition of captive Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) in relation to larval survival. Pp. 30-33 In: Lavens, P.; Jaspers, E.; Roelants, I. (eds) Larvi’95, Fish & Shellfish Larviculture Symposium, Gent, Belgium, Sept. 1995. EAS Special Publication no. 24.

Parrish, C.C.; Castell, J.D.; Brown, J.A.; Boston, L.; Strickland, J.S.; Somerton, D.C. 1994. Fatty acid composition of Atlantic halibut eggs in relation to fertilization. Bulletin of the Aquaculture Association of  Canada,  94: 36-38

Pittman, K. 1988. Progress in rearing halibut larvae to viable fry. Aquaculture International Congress And Exposition, Vancouver Trade And Convention Centre, Vancouver, British Columbia, Canada, September 6-9, 1988, p.58

Pittman, K. 1989. Progress in raising halibut larvae to viable fry. World Aquaculture, 20: 58-59.

Pittman, K. 1990. The Atlantic halibut yolk sac larva: A summary of the results from four years of experimentation. Proceedings Of Canada Norway Finfish Aquaculture Workshop, September 11 14, 1989.  no. 1761: 161-168.

Pittman, K. 1991. Aspects of the early life history of the Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.): Embryonic and larval development and the effects of temperature. PhD thesis; University of Bergen. 132 pp.

Pittman, K.; Berg, L.; Naas, K.E. 1987. Morphological development of halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) larvae with special reference to mouth development and metamorphosis: International Council for the Exploration of the Sea C.M. 1987/F:18 22pp. (in mimeo)

Pittman, K.; Bergh, Ø.; Opstad, I.; Skiftesvik, A.B.; Skjoldal, L.; Strand, H. 1990. Development of eggs and yolk sac larvae of halibut. Journal of Applied Ichthyology.  6: 142-160.

Pittman, K.; Kjørrefjord, A.G.; Berg, L.; Engelsen, R. (eds) 1995. Kveite - fra forskning til næring. Kystnæringen Forlag og Informasjonskontor.  ISBN 82-7595-011-2, 241pp.

Pittman, K.; Skiftesvik, A. B.; Berg, L. 1990. Morphological and behavioural development of halibut, Hippoglossus hippoglossus (L.) larvae. Journal of Fish Biology, 37: 455-472.

Pittman, K.; Skiftesvik, A.B.; Harboe, T. 1989. Effect of temperature on growth rates and organogenesis in the larvae of halibut (Hippoglossus hippoglossus  L.). Pp. 421-430 In: Blaxter, J.H.S.; Gamble, J.C.; von Westernhagen, H. (eds) The Early Life History of Fish. The Third ICES Symposium, Bergen, 3-5 October 1988. Rapports et Procès-verbaux des Réunions Conceil International pour l’Exploration de la Mer,  191.

Ponomarenko, V.P. 1995. On the capture of large specimens and migrations of the halibut Hippoglossus hippoglossus in the Barents Sea. Voprosy Ikhtiologii, 35: 140-141.

Prince, E.E. 1915. Notes on the eggs and larval stages of the halibut. Contributions in Canadian Biology. 1915, 19-33.

Rabben, H. 1986. Developments in the culture of halibut, turbot and cod in Norway. Proceedings Of International Conference: Norway. The Development Of Its Fish Farming Industry. Imperial Hotel, Cork, Ireland, Thursday November 6th And Friday November 7th 1986. nd. pp. 57-60.

Rabben, H. 1987. A stripping method for Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) International Council for the Exploration of the Sea C.M. 1987/F:40 6pp. (in mimeo)

Rabben, H. 1990. Utvikling av metode for masseproduksjon av kveiteyngel: Norsk Fiskeoppdrett, 11/12: 18-20/56-57.

Rabben, H. 1991. Progress in methodology development for rearing of halibut fry: Aquaculture Europe; 1991; 16 (2): 6-12 Feature article.

Rabben, H.; Furevik, D.M. 1993. Application of heart rate transmitters in behaviour studies on Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus). Aquacultural Engineering, 12: 129-140.

Rabben, H.; Harboe, T.; Næss, T.; Naas, K. E.; Skjolddal, L. H. 1990. Startfeeding success of halibut larvae (Hippoglossus hippoglossus L.) as a function of temperature regime.: International Council for the Exploration of the Sea C.M. 1990/F:57 6pp. (in mimeo)

Rabben, H.; Huse, I. 1986. Growth of juvenile halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) in captivity: International Council for the Exploration of the Sea C.M. 1986/F:20 11pp. (in mimeo)

Rabben, H.; Jelmert, A. 1986. Hatching of halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) eggs under different light condition: International Council for the Exploration of the Sea C.M. 1986/F:17 10pp. (in mimeo)

Rabben, H.; Jelmert, A.; Huse, I. 1987. Production experiment of halibut fry (Hippoglossus hippoglossus) in silos: International Council for the Exploration of the Sea C.M. 1987/F:42 10 pp. (in mimeo)

Rabben, H.; Nilsen, T.O.; Huse, I.; Jelmert, A. 1986. Production experiment of halibut fry in large enclosed water columns: International Council for the Exploration of the Sea C.M. 1986/F:19 27pp. (in mimeo)

Rae, B.B. 1959. Halibut - observations on its size at first maturity, sex ratio and length/weight relationship. Marine Research in  Scotland, 4: 19pp.

Rainuzzo, J.R.; Reitan, K.I.; Jørgensen, L. 1992. Comparative study of the fatty acid and lipid composition of four marine fish larvae. Comparative Biochemistry and Physiology, 103: 21-26.

Rainuzzo, J.R.; Reitan, K.I.; Olsen, Y. 1995. The significance of lipids at early stages of marine fish. Pp. 103. In: Lavens, P.; Jaspers, E.; Roelants, I. (eds) Larvi’95, Fish & Shellfish Larviculture Symposium, Gent, Belgium, Sept. 1995. EAS Special Publication no. 24.

Rainuzzo, J.R.; Reitan, K.I.; Jørgensen, L. 1991. Fatty acid and lipid utilization in the yolk sac stage of marine fish larvae. Pp. 25-29 In: Lavens, P.; Sorgeloos, P.; Jaspers, E.; Ollevier, F. (eds) LARVI ' 91, Fish & Crustacean Larviculture Symposium, Gent, Belgium, Aug. 1991. EAS Special Publication no. 15.

Rana, K.J.; Edwardes, S.; Shields, R.; McAndrew, B.; Bromage, N. 1992. Quality of chilled and post-thawed cryopreserved Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus, milt. Pp 47 In: Workshop on gamete and embryo storage and cryopreservation of aquatic organisms, Marly le Roy, France.

Rana, K.J.; Edwardes, S.; Shields, R. 1995. Potential application of low temperature preservation of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) and salmon (Salmo salar) spermatozoa for seed production. Pp. 53-56 In: Lavens, P.; Jaspers, E.; Roelants, I. (eds) Larvi’95, Fish & Shellfish Larviculture Symposium, Gent, Belgium, Sept. 1995. EAS Special Publication no. 24.

Reitan, K.I.; Bolla, S.; Olsen, Y. 1994.  A study of the mechanism of algal uptake in yolk-sac larvae of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus). Journal of Fish Biology, 44: 303-310.

Reitan, K.I.; Rainuzzo, J.R.; Øie, G.; Olsen, Y. 1995. Nutritional effects of algae in marine fish larvae. Pp. 313 In: Lavens, P.; Jaspers, E.; Roelants, I. (eds) Larvi’95, Fish & Shellfish Larviculture Symposium, Gent, Belgium, Sept. 1995. EAS Special Publication no. 24.

Reitan, K.I.; Rainuzzo, J.R.; Øie, G.; Olsen, Y. 1997. A review of the nutritional effects of algae in marine fish larvae. Aquaculture, 155: 207-221.

Reitan, K.I. 1994. Nutritional effects of algae in first-feeding of marine fish larvae. PhD Thesis, Dep. of Botany, University of Trondheim, Norway. 29 pp and 7 papers.

Reitan, K.I.; Rainuzzo, J.R.; Jørgensen, L. 1989. Yolk utilization in larvae of halibut (Hippoglossus hippoglossus ). Aquaculture Europe ' 89. Short Communications And Abstracts Of Review Papers, Films Slideshows And Poster Papers, Presented At The International Aquaculture Conference Held In Bordeaux, France, 2-4 October, 1989. Billard, R.;de Pauw, N. comps. no. 10 p. 328

Riis-Vestergaard, J. 1982. Water and salt balance of halibut eggs and larvae (Hippoglossus hippoglossus). Marine Biology, 70: 135-139.

Rollefsen, G. 1934. The eggs and the larvae of the halibut (Hippoglossus vulgaris): Det Kongelige Norske Videnskapelige selskaps forhandlinger. 7: 20-23.

Rosenlund, G. 1996. Manufactured feeds for flatfish. Fish Farmer, September/October, p31.

Rosenlund, G.; Stoss, J.; Talbot, C. 1997. Co-feeding marine fish larvae with inert and live diets. Aquaculture, 155: 183-191.

Rødseth, O.M. 1992. Sykdommer hos flatfisk i oppdrett: Norsk Fiskeoppdrett, 17 (2A): 22-25.

Rønnestad, I. (ed.) 1988. Oppdrett av kveite (Hippoglossus hippoglossus L.): Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt, avd. for akvakultur, Akva 8806: 106pp

Rønnestad, I. (ed.) 1991.  Rearing of halibut (Hippoglossus hippoglossus  L.). Canadian Translations of Fisheries and Aquatic Science. no. 5524, 213 pp.

Rønnestad, I. 1992. Utilization of free amino acids in marine fish eggs and larvae. PhD Thesis, Zoological Laboratory, University of Bergen, Norway. 28 pp and 5 papers.

Rønnestad, I. 1993. No efflux of free amino acids from yolk-sac larvae of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.). Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 167: 39-45.

Rønnestad, I.; Finn, R.N.; Lein, I.; Lie, Ø. 1995. Compartmental changes in the contents of total lipid, lipid classes and their associated fatty acids in developing yolk-sac larvae of Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus (L.). Aquaculture Nutrition, 1: 119-130.

Rønnestad, I.; Fyhn, H.J. 1993. Importance of free amino acids in embryonic energy production of three marine flatfishes as revealed by measurements of oxygen consumption and ammonia production. Pp. 285-289 In: Walther, B.T.; Fyhn, H.J. (eds) Physiological and Biochemical aspects of Fish Development. University of Bergen, Grafisk Hus, Bergen, Norway, ISBN: 82-992402-0-4.

Rønnestad, I.; Groot, E.P.; Fyhn, H.J. 1993. Compartmental distribution of free amino acids and protein in developing yolk-sac larvae of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus). Marine Biology, 116: 349-354.

Rønnestad, I.; Naas, K.E. 1993. Oxygen consumption and ammonia excretion in larval Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) at first feeding: A first step towards an energetic model. Pp. 279-284 In: Walther, B.T.; Fyhn, H.J. (eds) Physiological and Biochemical aspects of Fish Development. University of Bergen, Grafisk Hus, Bergen, Norway, ISBN: 82-992402-0-4.

Rønnestad, I.; Rødseth, O.M. 1989. Broodstock management of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.). Havforskningsinstituttet, Avd. for Akvakultur.; 1989; AKVA 8906: 74 pp.

Rønnestad, I.; Sandnes, K.; Berg, L.; Lie, Ø. 1995. Vitamins A, E, C and B6 in developing Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus, from fertilization to metamorphosis. Pp. 243 In: Lavens, P.; Jaspers, E.; Roelants, I. (eds) Larvi’95, Fish & Shellfish Larviculture Symposium, Gent, Belgium, Sept. 1995. EAS Special Publication no. 24.

Rønnestad I., Lie, Ø. And Waagbø, R. 1997. Vitamin B6 in Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus, endogenous utilization and retention in larvae fed natural zooplankton. Aquaculture, 157: 337-345.

Roennestad, I; Helland, S; Lie Ø. 1998. Feeding Artemia to larvae of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) results in lower larval vitamin A content compared with feeding copepods Oe SO:AQUACULTURE -AMSTERDAM-; VOL 165; ISSUE 1-2; pp. 159-164;

Salvesen, I.; Vadstein, O. 1995. Surface disinfection of eggs from marine fish: evaluation of four chemicals. Aquaculture International, 3: 155-171.

Samuelsen, O.B. 1997 Efficacy of bath administered flumequine and oxolinic acid in the treatment of Vibriosis in halibut (Hippoglossus hippoglossus). Journal of Aquatic Animal Health,  9(2): 127-131.

Samuelsen, O.B.;  Lunestad, B.T. 1996. Bath treatment, an alternative method for administration of the quinolones flumequine and oxolinic acid to halibut (Hippoglossus hippoglossus) and in‑vitro antibacterial activity of the drugs against some Vibrio sp.. Diseases of Aquatic Organisms, 27:13-18.

Samuelsen, O.B.; Lunestad,  B.T.; Jelmert, A.1997 Pharmacokinetic and efficacy studies on bath-administering potentiated sulphonamides in Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus L.. Journal of  Fish Diseases,  20(4) 287-296.

Schram, T.A.; Haug, T. 1988. Ectoparasites on the Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus (L.), from northern Norway - Potential pests in halibut aquaculture. Sarsia, 73: 213-227.

Schmidt, J. 1904. On the pelagic post-larval halibut. Meddelelser fra Kommissionen for Havundersøkelser, Serie Fiskeri, 1(3): 12pp.

Scott, T. 1910. On the food of the halibut with notes on the food of Scorpaena, Phycis blennoides, the garpike and Chimaera monstrosa. 28th Report of the Fisheries Board, Scotland, 1909(3): 24-37.

Senstad, K. 1984. Morfologisk og eksperi­mentell undersøkelse av kveitelarver (Hippoglossus hippoglossus) med resultater fra et fôringsforsøk. Cand. scient thesis, Department of Marine Biology, University of Bergen, 131pp.

Serigstad, B. 1987. Oxygen uptake of developing fish eggs and larvae. Sarsia, 72: 369-371.

Shields, R. J.; Bell, G. 1995.  Evaluation of a DHA-rich microalga (Schizochytrium sp.) as a diet enrichment for larval Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.). Pp. 188-191 In: Lavens, P.; Jaspers, E.; Roelants, I. (eds) Larvi’95, Fish & Shellfish Larviculture Symposium, Gent, Belgium, Sept. 1995. EAS Special Publication no. 24.

Shields, R.; Brown, N. P.; Bromage, N. R. 1995. The use of blastomere morphology as a predictive indicator of fish egg viability. Pp. 44 In: Lavens, P.; Jaspers, E.; Roelants, I. (eds) Larvi’95, Fish & Shellfish Larviculture Symposium, Gent, Belgium, Sept. 1995. EAS Special Publication no. 24.

Shields, R.J., Davenport, J., Young, C. & Smith, P.L. 1993. Oocyte maturation and ovulation in the Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus  (L.), examined using ultrasonography. Aquaculture and Fisheries Management, 24: 181-186.

Shields R.J.; Bell, J.G.; Luizi F.; Gara B.; Bromage, N.R.; Sargent J.R., submitted. Natural copepods are superior to enriched Artemia nauplii as feed for halibut larvae (Hippoglossus hippoglossus) in terms of survival, pigmentation and retinal morphology: relation to dietary essential fatty acids  Journal of Nutrition.

Shields R.J.; Bell, J.G.; Luizi F.; Gara B.; Bromage, N.R.; Sargent J.R. Feeding natural copepods or enriched Artemia affects pigmentation, retinal morphology and fatty acid composition in halibut larvae (Hippoglossus hippoglossus, L.). Journal of Human Nutrition, in press.

Sigurdsson, A. 1956. Contributions to the life story of the halibut at the west coast of Iceland in recent years (1936-50). Meddelelser fra Danmarks Fiskeri og Havundersøgelser. Ny Ser., 1(16): 1-24.

Skiftesvik, A.B.; Bergh, Ø. 1994. Changes in behaviour of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) and turbot (Scophthalmus maximus) yolk-sac larvae induced by bacterial infections. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 50: 2552-2557.

Skiftesvik, A.B.; Bergh, Ø. 1995. Impact of bacterial infection on activity, buoyancy, and mortality of halibut and turbot yolk-sac larvae. Pp. 204 In: Pittman, K.; Batty, R.S.; Verreth, J. (eds) Mass rearing of Juvenile Fish. ICES Marine Science Symposia, 201.

Skiftesvik, A.B.; Bergh, Ø.; Opstad, I. 1994. Activity and swimming speed at time of first feeding of halibut (Hippoglossus hippoglossus) larvae. Journal of Fish Biology, 45: 349-351.

Skiftesvik, A.B.; Opstad, I.; Bergh, Ø.; Pittman, K.; Skjolddal, L.H. 1990. Effects of light on the development, activity and mortality of halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) yolk sac larvae. International Council for the Exploration of the Sea C.M. 1990/F:43 16pp. (in mimeo)

Skiftesvik, A.B. 1996. The effects of ontogenic state, light and bacterial infection on the developmental trajectory of activity and behaviour in three species of marine fish larvae: aquacultural and ecological perspectives PhD. thesis, Dep. Fish. Mar. Biol., University of Bergen, Norway, 44pp and 5 papers.

Skjolddal, L.H.; Harboe, T.; Næss, T.; Naas, K.E.; Rabben, H. 1990. A comparison of growth rate of halibut larvae (Hippoglossus hippoglossus L.) fed wild zopplankton and enriched Artemia: International Council for the Exploration of the Sea C.M. 1990/F:60 13pp. (in mimeo)

Smith, P.L. 1987. The establishment of a potential halibut broodstock at Ardtoe 1983-1987. Technical report no. 317, 31pp.

Smith, P.L. 1996. Halibut sea cage trials 1989-1996. Seafish report no. SR480, 14pp.

Smith, P.; Bromage, N.; Shields, R.; Ford, L.; Gamble, J.; Gillespie, M.; Dye, J.; Young, C.; Bruce, M., 1991. Photoperiod controls spawning time in the Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.). Pp 172 In: Proceedings of the fourth international symposium on the reproductive physiology of fish, University of East Anglia, Norwich.

Solemdal, P.; Tilseth, S.; Øiestad, V. 1974. Rearing of halibut. I: Incubation and the early larval stages. International Council for the Exploration of the Sea C.M. 1974/F:41 5pp. (in mimeo)

Somerton, D.C.; Parrish, C.C.; Zhu, P.; Brown, J.A. 1995. Changes in Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) egg size, egg lipid content, and fertilization success within and among spawning seasons. Pp. 35-38 In: Lavens, P.; Jaspers, E.; Roelants, I. (eds) Larvi’95, Fish & Shellfish Larviculture Symposium, Gent, Belgium, Sept. 1995. EAS Special Publication no. 24.

Sparboe, L.O. 1995. Matfiskoppdrett av kveite i lengdestrømsrenner - en flerfaglig belysning. Fiskerikandidatoppgve, NFH, Univerity of Tromsø, Norway, 149pp.

Steen, C. 1991. Quality and storage stability of farmed halibut. Nordreco AB Report.

Stefánsson, M.Ö., Imsland, A.K., Jonassen, T.M., Jenssen, M.D., Stefansson, S.O. and Fitzgerald, R., 2000. The effect of different social environments on the growth performance and stress physiology of halibut (Hippoglossus hippoglossus). Journal of Fish Biology, 56(4): 826-836.

Stensland, K. 1995. Cortisol og testosteron i egg og larver fra kveite (Hippoglossus hippoglossus). En analyse av innholdet i egg og larver, fra henholdsvis stryking og naturlig gytte egg. Cand. scient. thesis, Departement of Fish and Marine Biology University of Bergen, 48 pp.

Stobo, W.T.; Neilson, J.D.; simpson, P.G. 1988. Movements of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus ) in the Canadian North Atlantic. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 45: 484-491.

Strand, H.K. 1992. Temperatureffekter på egg- og larveutvikling hos kveite (Hippoglossus hippoglossus L.) Cand. Scient Thesis, Dep. Fish. and Mar. Biol, University of Bergen, Norway. 68pp.

Svendsen, Y.S.; Haug, T. 1991. Effectiveness of formalin, benzocaine, and hypo  and hypersaline exposures against adults and eggs of Entobdella hippoglossi  (Mueller), an ectoparasite on Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus  L.). Laboratory studies. Aquaculture, 94: 279-289.

Svrjcek, R.S. 1992. Control of Disease in Aquaculture. Proceedings of the U.S. Japan Meeting on Aquaculture (19th). Held in Ise, Mie Prefecture, Japan on October 29 30, 1990 Noaa Technical Report. 144 pp.

Tilseth, S. 1990. New marine Fish Species for cold-water farming: Aquaculture, Amsterdam, 85: 235-245.

Tilseth, S.; Blom, G.; Naas, K.E. 1992. Recent progress in research and development of marine cold water species for aquaculture production in Norway. Journal of the World Aquaculture Society, 23 (4): 277-285.

Torrissen, O.J., Holm, J.C. Nævdal, G.; Hansen, T. 1995. Aquaculture in Norway. World Aquaculture, 26(3): 11-20.

Torrissen, O.J.; Opstad, I. 1990. Activities in nutritional research at the Institute of Marine Research, Division of Aquaculture. Proceedings Of Canada Norway Finfish Aquaculture Workshop, September 11 14, 1989. no. 1761: 91-97.

Tuene, S.A.; Nortvedt, R. 1995. Feed intake, growth and feed conversion efficiency of Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus (L.). Aquaculture Nutrition, 1: 27-35.

Tuene, S.; Nortvedt, R.; Holm, J.C. 1995. Consumption-growth relationships and patterns of feed consumption of fish in aquaculture, as determined by direct observations of feed intake. EAS Special Publications no. 23: 178-179.

Tuene, S.; Holm, J.C. 1995. Slik skal kveite fôres: Havforskningsnytt, 17: 2pp.

Tuene, S.; Holm, J.C.; Kalvenes, H.; Rabben, H. 1995. Kveite i åpem merd: "AMY-merden" virker! Havforskningsnytt, 18: 2pp.

Tuene, S; Holm, J.C; Haugen, T; Fosseidengen,J.E; Mangor-Jensen, R; Bergh, Ø; Karlsen, Ø; Norberg, B; Kalvenes, H; Rabben, H. 1999. Kveite i merd. Sluttrapport Norges forskningsråd nr 115690/122. 15pp. (In mimeo).

Tytler, P.; Blaxter, J.H.S. 1988. Drinking in yolk-sac stage larvae of the halibut, Hippoglossus hippoglossus (L.). Journal of Fish Biology, 32: 493-494.

Taaning, A.A. 1936. On the eggs and young stages of the halibut. Meddelelser fra kommissionen for Danmarks fiskeri- og havundersøkelser, 10(4): 1-23.

Ugelstad, I.; Lein, I.; Hjelmeland, K. 1993. Synthesis of the digestive enzyme trypsin in halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) larvae and juveniles. Pp. 205 In: Pittman, K.; Batty, R.S.; Verreth, J. (eds), Mass rearing of Juvenile Fish. ICES Marine Science Symposia, 201.

van der Meeren, T. 1991. Production of marine fish fry in Norway. World Aquaculture, 22: 37-43.

van der Meeren, T. 1995. Energioptimalisering for marine fiskelarver i oppdrett. Fisken og Havet, 14: 21 pp.

van der Meeren, T. 1995. Feed consumption and gut evacuation in Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) larvae. Pp. 381-384 In: Lavens, P.; Jaspers, E.; Roelants, I. (eds) Larvi’95, Fish & Shellfish Larviculture Symposium, Gent, Belgium, Sept. 1995. EAS Special Publication no. 24.

van der Meeren, T.; Naas, K.E. 1997. Development of rearing techniques using large enclosed ecosystems in the mass production of marine fish fry. Reviews in Fisheries Science, 5: 367-390.

van der Meeren, T.; Harboe, T.; Holm, J.C.; Solbakken, R. 1998. A New cleaning system for rearing tanks in larval fish culture. Council for the Exploration of the Sea C.M. 1998/L:13 (in mimeo)

Vedel-Tåning, Å. 1938. Migrations of small halibut marked in Faroese waters. Journal du Conseil Internationale pour Exploration de la Mer, 1: 370-375.

Waiwood, K.; Bruneau, L.; Rochereau, N.; Reid, J.; Howes, K. 1995. Strategies for culturing Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) yolk sac larvae in low ambient salinities. P. 385, In: Lavens, P.; Jaspers, E.; Roelants, I. (eds) Larvi’95, Fish & Shellfish Larviculture Symposium, Gent, Belgium, Sept. 1995. EAS Special Publication no. 24.

Waiwood, K.; Goff, G.; Brown, J. 1988. Marine finfish culture in Atlantic Canada: Status and potential. Aquaculture International Congress And Exposition, Vancouver Trade And Convention Centre, Vancouver, British Columbia, Canada, September 6-9, 1988.  p. 32.

Wiik, R.; Hoff, K.A.; Andersen, K.; Daae, F.L. 1989. Relationships between plasmids and phenotypes of presumptive strains of Vibrio anguillarum  isolated from different fish species. Applied Environmental Microbiology. 55: 826-831

Wiik, R.; Stackebrandt, E.; Valle, O.; Daae, F.L.; Rødseth, O.M.; Andersen, K. 1995. Classification of fish pathogenic vibrios based on comparative 16S rRNA analysis. Int. Journal of Systematic Bacteriology. 45: 421-428.

Williams, D.L.; Wall, A.E.; Branson, E.; Hopcroft, T.; Poole, A.; Brancker, W.M. 1995. Preliminary findings of opthalmological abnormalities in farmed halibut. Veterinary Record, 136: 610-612.

Young, C. 1990. A Preliminary investigation into the incidence and structure of Kuppfer’s Vesicles in Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus (L.). MSc. Thesis, Institute of Aquaculture, University of Stirling. 90pp.

Øiestad, V.; Berg, L. 1989. Growth and survival studies of halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) from hatching to beyond metamorphosis carried out im mesocosms. Pp. 233-240 In: De Pauw, N.; Jaspers, E.; Ackefors, H.; Wilkins, N. (eds) Aquaculture - A Biotechology in Progress (Vol. 1). Bredene: European Aquaculture Society.

Øiestad, V.; Haugen, A.S. 1980. Rearing of halibut larvae (Hippoglossus hippoglossus L.) to metamorphosis and beyond: International Council for the Exploration of the Sea C.M. 1980/F:9 (in mimeo)

 

Revidert: 2004-11-12 12:44:33