Innledning

Siden kveitemanualen første gang ble publisert i 2001, har det skjedd en utvikling i næringen. En del av yngelprodusentene har startet opp med torskeproduksjon, og noen har gitt seg. Selv om det i dag finnes færre yngelanlegg, er både volumet og kvaliteten av yngel forbedret gjennom de siste tre årene. I skrivende stund ser det dessverre ut til at matfisksiden ligger noe etter, slik at det blir en viss ubalanse i produksjonen.

Metodene som er beskrevet i denne journalen, har gjennom de siste årene blitt validert i form av produksjonsresultater i næringen. Man kan derfor med større sikkerhet og med mindre forbehold gå god for innholdet i den foreliggende manualen. Innholdet i kveitemanualen har blitt revidert i henhold til ny kunnskap, både fra forskning og næring. Selv om næringen fortsatt har uløste problemer, ser vi i dag begynnelsen til en bærekraftig industri. De lave lakseprisene gjennom det siste året har imidlertid gjort sitt til å kjøle investeringslysten i oppdrettsbransjen. Oppdrettet kveite vil nok derfor i mange år fremover fortsatt fremstå som et eksklusivt nisjeprodukt.

Forfatterne

 

 

Revidert: 2004-10-01 08:55:20